Sosyal fobi nedir, nasıl oluşuyor?

Toplum önünde bazı davranış ve becerileri kısıtlayan bir rahatsızlıktır.Sosyal fobisi olan bireyler kalabalık önünde ne yapacağını bilemez,nasıl davranması gerektiği konusunda kaygılıdır ve toplumun önünde olmaktan son derece rahatsızlık duyarlar.Bir topluluk içindeyken herkesin kendisini izlediğini,eleştirileceğini ve yadırganacağını düşünür.Büyük bir utanç duydukları için hemen o ortamı terketmek ve bir daha o insanlar ile karşılaşmak istemezler.Bütün bu rahatsız edici düşünceler bireyi bir anksiyete içerisine iter.

Sosyal fobisi olan bireyler sürekli eleştirilme ve kusurlarımın farkına varacaklar kaygısı taşır.

Toplumda sosyal fobinin görülme sıklığı %2-13 dolaylarındadır.Hatta yapılan bilimsel araştırmalarda üniversite okuyan gençlerde de ciddi oranlarda da sosyal fobiye rastlanmıştır.

Sosyal fobi,yaygın ve yaygın olmayan tip adı altında 2 katagoriden oluşur.Yaygın tipte birey,bütün hayatını etkileyen bir sosyal kaygı içerisindedir,insanlarla konuşmaktan çekinir,kalabalık içerisine giremez,telefonla konuşmak,dışarıda yemek yemek,dışarıda gördüğü insanlara selam vermek gibi hayatının neredeyse tamamını etkileyen faaliyetlerden kaçınır.Yaygın olmayan tipte ise daha spesifik olan bazı durumlar söz konusudur,birilerinin önünde imza atmak,toplu ortamlarda yemek yemek vs gibi.

Sosyal fobinin temelleri küçük yaşlarda atılır,yani ortaya çıkma yaşı yaklaşık 10 yaştan başlayıp ergenlik dönemini de kapsayabiliyor.

Peki bireylerde nasıl sosyal fobi oluşur?

Özellikle insanlarla iletişimi az olan ailelerin çocuklarında,sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerde,işsiz ve eğitimsiz olan bireylerde daha sık karşılaşıyor.Ayrıca küçük yaştan itibaren aşırı çekingen yapıdaki çocuklarda da ileriki hayatlarının bir döneminde sosyal fobi ile karşılaşma oranı diğer insanlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiş.

Sosyal fobi ile çekingenlik aynı şey değildir,Çekingenlikte birey bir durumla karşı karşıya geldiğinde pasif ve çekingen tavırlar sergiler fakat işi yapmak için bir mücadele halindedir,Sosyal fobide ise tamamen o işten kaçınma,kaçma ve engelleme davranışı vardır.

Sosyal fobinin belirtileri nelerdir?

Nefes alıp vermede hızlanma, Boğaz’ın kuruması, ellerin titremesi ve terlemesi, vücut sıcaklığının artması, karın ağrısı, ishal,mide bulantısı,kalp atışlarının hızlanması gibi anksiyete ile birlikte ortaya çıkan durumlar mevcuttur.

Ayrıca bireyin zihninde güçlü bir beğenilemem, beceriksizim, yetersizim, çaresizim, rezil olacağım, dışlanacağım, yargılanacağım,bununla baş edemem irrasyonel inancı mevcuttur.

Bütün bunların ötesinde sosyal fobi tedavi edilebilir bir durumdur.Günümüzde sosyal fobi ile ilgili negatif sonuçlar psikoterapi ile güzel sonuçlar vermektedir. Bilişsel davranışçı, EMDR gibi terapi yöntemleri bu problemle başa çıkmak adına etkili psikoterapi yöntemleridir.

Mutlu günler.

Bir cevap yazın