Terapide neler yapılır?

Zannedildiği gibi bir sadece oturup konuşma biçimi olmayan terapide;

Danışanın anlattıkları eleştirmeden, yargılamadan ve iki kişi arasındaki gizlilik esasınca dinlenir

Danışanın olası sorunlarının çözümü için birlikte yol haritası çizilir

Danışan derinlemesine tanınır ve ona, iç görü sağlayacağı ve hayattaki sorunlarının çözümüne ulaşmasını kolaylaştıracak sorular sorulur ve yorumlar yapılır.

Danışana fikir aşılamaya ve onun yerine karar vermeye çalışılmadığı gibi danışanın sağlıklı karar vermesi ve sorunlarına çözüm bulabilmesi için sadece rehber olunur.

Ayrıca terapi süresince din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın danışan kabul edilir ancak terapist dini, siyasi vb. gibi fikirlerini yansıtmaz ve bu konular hakkında konuşmaz.

Bir cevap yazın