Memnun evlilikler

John Gottman, evli çiftler üzerinde yaptığı ayrıntılı araştırmalar sonucunda keyifli evliliklerin 9 ortak özelliğini belirlemiştir:

– Memnun çiftlerde eşler geldikleri aileden sağlıklı biçimde uzaklaşabilirler; kendi anne, baba ve kardeşleriyle bağlarını koparmadan onlardan ayrılmayı başarırlar.Bu halde, eşleriyle birlikte yeni bir ünite oluştururlar ve artık anne babalarının dışında yeni bir ailenin üyesi olduklarını kabul ederler.

– Keyifli çiftler ‘biz’ olabildikleri üzere, ‘ben’i de müdafaayı başarırlar.Eşleriyle birçok mevzuda birlikte davranmak, birlikte karar vermek ve birlikte düşünmek durumunda kalsalar da, gerektiği vakit eşlerinden farklı düşünebilir ve davranabilirler.Eşler birbirlerinden farklı vakit geçirmeyi başarabilirler.

– Cinsellik konusunda nicelik ve nitelik bakımından ahenk sağlamayı becerirler; birbirlerine beklentilerini açıkça tabir ederler.Bu beklentileri karşılamaya isteklidirler.

– Ebeveynlik konusunda eşler ortasında uzlaşma vardır.Çocuklarına nasıl davranacakları konusunda fikir birliğine varmışlardır.

– Memnun çiftler hayatın zorluklarına birlikte göğüs gererler.Zor günlerde birbirlerine dayanak olmayı başarırlar.

– Memnun evliliklerde de tartışmalar olur; fakat bu çiftlerde eşler ferdi farklılıklarını kabul ederler.Tartışmada öfkelerini denetim edebilirler, tartışma yıkıcı değil, tam aksine yapan olur.Böylelikle her tartışmadan sonra eşler birbirlerini daha yeterli tanıdıklarını ve bağlarını daha uyguna götürdüklerini hissederler.

– Gülmenin ilgide değerli bir öge olduğu düşünülmektedir.Birlikte gülen çiftlerin daha keyifli oldukları görülmüştür.

* Eşlerden birinin bir sorunu yahut sorunu olduğunda, başkası ona dayanak olur.Eşler birbirini nasıl rahatlatacağını bilir ve başarır.

– Memnun çiftler ilgilerinin başında birbirleriyle ilgili romantik hayalleri hayatta tutabilirler.İlk günlerde eşleriyle ilgili düşündüklerini bir yerlerde hala yaşatırlar.

Gottman’ın tanımladığı bu 9 hususun yanında her çift için farklı olan öncelikler ve memnunluk kaynakları vardır ancak her şeyden evvel, çiftlerin ilgileri için göstermek istedikleri efor münasebette en belirleyici faktördür.

Bir cevap yazın