Covıd-19 salgınında çocuk gelişimi

COVID-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok ülkede iktisat, eğitim ve sıhhat alanlarında problemler ortaya çıktı. Başta çocuklar olmak üzere tüm insanların bu durumdan etkilendiği bir gerçek. Birtakım varsayımlara nazaran, salgın tesirini göstermeye devam edecek ve ruhsal tesirleri daha sonra ortaya çıkacaktır.

Çocuklar, COVID-19 salgınına yetişkinlerden daha dirençli görünseler de, günlük hayatlarındaki aksaklıklar nedeniyle önemli gelişme riski altındadırlar. Çocuklar, kimi akrabalarının hastalıklarına ve vefatlarına maruz kaldılar, güvenlik ve bilişsel ziyan gördüler. Evvelki pandemilerde yapılan kimi çalışmalarda, okul çağındaki çocukların daha az optimal ahenk içinde oldukları gözlenmiştir. Lakin üzücü olan şey, bu pandemilerde ayrıntılı araştırma yapılmamış olmasıdır. Ancak emsal hayati değer taşıyan olayların ispatları mevcuttur ve böylelikle çocukların gelişimine tesirinden bahsetmemiz mümkün olabilmiştir.

Büyük buhranda (1929 Dünya Ekonomik Krizi), çocukların uzun vadede daha fazla olumsuz tesirleri gözlemlendi. Bilhassa erkek çocuklarının daha çok etkilendiği görülmüştür. Gelecek hakkında inançları daha azdı ve optimum muvaffakiyetleri daha düşüktü. Sonuç olarak, eğitim muvaffakiyetleri daha düşüktür. Bu çocuklarda nörobiyolojik temelli beyin gelişimini olumsuz etkileyen önemli ispatlar var. Bu, COVID-19 salgınının gelişim üzerindeki tesirine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Başka bir örnekte ise 11 Eylül’den etkilenen ergenlerin daha fazla husus kullandığı ve duygusal uygunluklarının daha hafif ve süreksiz olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıyeten Katrina Kasırgası’ndan etkilenen 9-18 yaş ortası çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada TSSB (Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu) ve depresif belirtiler gözlenmiştir.

Life Course Theory çocukların yakınlarının daha fazla toplumsal dayanağa gereksinim duyduğu durumuna dikkat çeker. Bu gerçeten etkileyici bir noktadır zira bakım verdiğimiz çocuklar tam aykırısı ihitiyaçlarının karşılanması gereken ebeveynlerini ve yakınlarını görmektedir. Salgına yakalanan bu yetişkinler tüm gerilim faktörlerini taşırlar. Bu da toplumsal tansiyon kaynağıdır ve bu çeşit durumlar ebeveynleri daha sert ve daha az hassas ebeveynler yapacaktır. Haliyle çocukların bağlanma sitiline(attachment style) ve ebeveyn tutumlarına(parental attitudes) olumsuz yansımaları gerçekleşebilir.

Umarız ki bu Covid-19 salgınında daha detaylı bilimsel araştırmalar gerçekleştirilerek mevcut olan açıklar kapatılır ve tedbirler alınabilir.

REFERANS

Aprile D.B. & Rashmita S. M. (2020). Child developmentduringtheCOVID-19pandemic throughalifecoursetheorylens. Society for Research in Child Development, (236- 243), Doi: 10.1111

Bir cevap yazın