Histrionik kişilik bozukluğu hakkında derleme

Tarif ve Özellikler

Histerik kişilik olarak da isimlendirilen lakin ortalarında birtakım farkların bulunduğu öne sürülen histrionik kişilik bozukluğunun karakteristik özelliklerinden en kıymetlisi tüm dikkati ve ilgiyi üzerine çekme isteği ve bunu başarmak için sarf edilen güçlü bir gayret olarak kendini göstermektedir(akt. Öztürk Ve Uluşahin, 2016). Ekseriyetle farklı farklı elbiseler giymek, saç modeli ve rengi yahut makyaj yapmak üzere fizikî özelliklerini ve dış görünümlerini kullanarak sürekli dikkat odağı olmaya çalışırlar(akt. Davison ve Neale, 2011).

Histrionik kişilik bozukluğuna sahip bireyler çoğunlukla olayları abartma ve büyütme eğilimi içerisindedirler. Rahatlıkla palavra hikayeler anlatabilir, anlattıkları hikayeleri yahut dinlediklerini çok dramatik hale getirebilir ve hatta abartılı duygusal reaksiyon ve mimikler sergileyebilirler ve davranışları hayli yapmacıktır(akt. Öztürk Ve Uluşahin, 2016). Örneğin, herkes için epeyce sıradan sayılabilecek duygusal bir durum karşısında durdurulamaz bir biçimde ağlayabilirler. Ekseriyetle ilgi odağı olmayı başaramadıklarında rahatsızlık hissederler ve ağır bir terdirginlik yaşarlar(akt. Gençtan, 2018). Bu bireylerin çabuk ve kolay bir halde etkilendiklerini ve birebir vakitte benmerkezci olduklarını söylemek de mümkündür. Narsistik özellikler gösterirler ve gösteriş onlar için kıymetli şeylerden biridir. Dikkat ve ilgi isteğinin de bir sonucu olarak kimi danışanlarda baştan çıkarıcı erotik hallerin epey fazla kullanıldığı ve bilhassa cazip olmaya çalıştıkları görülebilir. Etraflarındaki insanları kışkırtıcı, cinsel yönten ayartıcı davranışlar münasebetlerinde barizdir. Çoklukla dış görünümlerine yansımamış olsa dahi derin cinsel kaygılara sahip olabilirler ve çocukluk hikayelerinde cinsel açıdan makûs muamele hikayesi bulunabilir. Bu şahıslar etraflarında arkadaş edinme konusunda zorlanmayan kimseler olarak tanınabilir. Bununla birlikte, çarçabuk reddedilmiş ve dışlanmış hissettikleri rapor edilmiştir(akt. Öztürk Ve Uluşahin, 2016).

Histrionik kişilik bozukluğuna sahip bireyler genel olarak yapay ve daha yüzeysel bağlantılar kurmaktadır(akt. Öztürk Ve Uluşahin, 2016). Sergiledikleri abartılı hisler, ansızın değişebilir ve dışarıdan göründüğü kadar derin olmayabilir, bağlarına yansıyan yüzeysellik burada da kendisini gösterir. Karşısındaki kişiyi abartılı seviyede ve daima etkilemeye çalışan lakin bu gayrete karşın detaydan uzak bir konuşma biçimine sahip oldukları söylenebilir. Bu bireylerin, bağlantıların mevcut halinden daha yakın olması gerektiğine halinde, ilgilerin tabiatına yönelik bir grup inançları vardır ve bunun direkt bir sonucu olarak bu durum davranışlarına da yansır(Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014).Şefkat ve sevgi muhtaçlıkları vardır fakat çoklukla münasebetlerinde olgunluktan kelam etmek pek mümkün değildir. İstek ettikleri istikrarlı ilgileri kurmakta başarısızlıklar yaşarlar. Histrionik kişilik bozukluğunun prevelansına bakıldığında, erkeklere kıyasla bayanlara daha sık teşhis konduğu görülmüştür(akt. Öztürk Ve Uluşahin, 2016).Bu durum daha derinlemesine incelendiğinde, bozukluğun boşanmış bireylerde daha yaygın olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıyeten fizikî açıdan sağlıksızlık ve depresyon ile bağı olduğu da ortaya koyan çalışmalar vadır(akt. Davison ve Neale, 2011).

Histrionik kişilik bozukluğu kimi açılardan narsisistik kişilik bozukluğu ve hudutta kişilik bozukluğu ile benzerlikler göstermektedir ve bu sebepten ötürü birbirleriyle karışabilir. Fakat bu benzerliklerin yanısıra bir grup kesin ayırıcı özellikler de bulunmaktadır. Örneğin narsisistik kişilik bozukluğu yaşayan bireylerlerde de tıpkı histrionik kişilik bozukluğunda olduğu üzere dikkat odağı olma, tüm ilgiyi üzerine çekmek isteme üzere istekler bulunmaktadır. Lakin narsisistik kişilik bozukluğunda büyüklenmeci benlik ayırt edilebilir seviyede barizdir ve kendini değerli ve başkalarından üstün görme durumu kelam bahsidir. Ayrıyeten histrionik kişilik bozukluğuna sahip bireylerin yaptığı üzere ilgiyi üzerlerine çekebilmek için zayıf ve bağımlı bir kimse profilini asla çizmezler. Üstelik empati yoksunlukları va diğerlerini önemsemeyen halleri de rahatlıkla göze çarpar. Sonda kişilik bozukluğunda da dikkat odağı olma uğraşları ve diğerlerini kendi çıkarları için kullanma davranışları vardır. Ama bu bozukluk da, çok keskin çizgilerle histrionik kişilikten ayrılır. Örneğin histrionik kişilik bozukluğu yaşayan bireyler, hudutta kişilikte olduğu üzere ağır boşluk hissiyle boğuşmazlar, öfke patlamaları yaşamazlar ve kendilerine ziyan verici davranış hikayeleri yoktur(akt. Öztürk Ve Uluşahin, 2016).

Histerik kişilik bozukluğu ile histrionik kişilik bozukluğunun birbirinden farklı olduğunu ve bu kişilik bozukların farklı ayrı değerlendirilmesini öne süren kuramcılar da vardır. Bu görüş histrionik kişilik bozukluğu yaşayan bireylere kıyasla histerik kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin hisleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarını, sergiledileri cinsel açıdan baştan çıkarıcı davranışların daha dolaylı olduğunu, dürtü denetimi konusunda daha başarılı olduklarını ileri sürmektedir. Tıpkı görüşe nazaran psikoterapi sürecinde de bu farklılıklar kendisini göstermektedir. Histerik kişilik daha çok vakte yayılmış bir biçimde ve etap aşama erotik bir transferans geliştirken, histrionik kişilik için apansız ve epeyce ağır bir erotik transferans geliştireceklerini ileri sürer. Gelişen erotik transferans için histerik kişilik bozukluğuna sahip bireylerin, bu durumun gerçeği yansıtmadığı konusunda farkındalık sahibi oldukları belirtilirken, histrionik kişilik sahiplerinin bu durum için hakikaten bir beklenti içerisine girdiklerini ve bu beklentileri karşılanmadığında da terapiste karşı ağır öfke hissedeceklerini öne sürmektedir(akt. Gençtan, 2018).

Chodoff ve Lyons histrionik kişilik bozukluğuna sahip bireyleri yüzeysel, kendi kendini çok dramatize eden ve çok bağımlı, olgunluktan uzak ve bencil bir biçimde kadınlık olarak tanımlanan şeyin karikatürü olarak kavramsallaştırmıştır. Bilhassa toplumdaki cinseyet rollerinin de tesiriyle bu bozukluğun ekseriyetle bayanlar için tanımlandığı ileri sürülmektedir. Halleck; duygusal açıdan bir mahrumluk çeken erkeklerin, bu durumu inkar etme ve kaynağına yönelik saldırganlık gösterme konusunda bayanlardan daha rahat olabileceğini belirtmiş ve bayanların inkar etmeyeceği üzere saldırganlığı erkekler kadar gösteremeyebileceğini belirtmiştir. Lakin bu kişilik bozukluğu erkeklerde de yaygın bir biçimde görülmektedir. Blacker ve Tupin, bu bozukluğa sahip erkekleri abartılı erkeksi ve pasif-kadınsı formunda iki sınıfta incelemiştir(akt. Gençtan, 2018).

Histrionik Kişilik Bozukluğunun Etiyolojisi

Histrionik kişilik bozukluğunun ekseriyetle cinsellik hakkında makus bir şeymiş üzere konuşan fakan bir yandan da heyecanlı, merak uyandırıcı ve istenilecek bir şeymiş üzere düşündürten aile ortamınında yetişmenin bir sonucu olabileceği niyeti mevcuttur. Bahsi geçen bu yetiştirme ortamı, kişinin daima olarak cinsellikle ilgili bir uğraş içerisinde olurken bir yandan da yaşadığı kaygıyı açıklamakta yeterlidir(akt. Davison ve Neale, 2011).

Psikodinamik yaklaşım.

Histrionik kişilik bozukluğuna yönelik çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte psikodinamik yaklaşım tarafından kimi açıklamalar yapılmıştır. Bu yaklaşıma nazaran histrionik kişilik bozukluğuna sahip bireylerin sergiledikleri baştan çıkarıcı haller ve birden değişen abartılı duygusallıklarının aileri nedeniyle ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Bilhassa baba figürüne dikkat çeken kuram, kızına yönelik baştan çıkarıcı tavırlar sergileyen babanın bu kişiliğin gelişiminde tesirli olduğunu düşünmektedir(akt. Davison ve Neale, 2011).Bu bozukluğa sahip bayanların, çocuklukta annelerinden görmeyi bekledikleri lakin göremedikleri sevgiyi babalarından bekledikleri öne sürülmektedir(akt. Gençtan, 2018). Bozukluğun oluşumdan birtakım durumlarda babanın ilgisini çekebilmek için flörtü andıran davranışların sergilenmesi ve anneyle girilen yarışın, tesiri olabileceği de düşünülmektedir(akt. Davison ve Neale, 2011).Bu yaklaşıma nazaran cinsel açıdan baştan çıkarıcı davranışlar sergileyen şahıslar, anne göğsü ile penisi yer değiştirmiştir ve asıl istek edilen anne memesidir(akt. Gençtan, 2018). Bununla yanısıra babanın ilgisini çekmeye çalışan ve bunu baştan çıkarıcı tutumlarla yapmaya çalışan annenin de bu durumun gelişmesine neden olabileceği öne sürülen fikirlerden bir diğeridir. Birebir vakitte bu bireylerin karakteristik özelliklerinden biri olan sergiledikleri çok ve ani değişimli duygusallık durumunun, davranışlarının altında kimi çatışmalarının olduğuna işaret ettiği düşünülmektedir. Bu bozukluğa sahip bireylerin sahip olduğu karakteristik özelliklerden bir başkası olan ebediyen ilgi ve dikkat odağı olma dileklerinin, düşük benlik kıymetlerine karşı kullandıkları bir çeşit savunma olabileceği düşünülmektedir(akt. Davison ve Neale, 2011).

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal Elkitabı: Teşhis Ölçütleri Müracaat Elkitabı (5. Baskı), (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: Tabipler Yayın Birliği. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013).

Davison, G. C. ve Neale, J. M. (2011). Olağandışı psikolojisi (7. Baskı). (İ. Dağ, Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Gençtan, E. (2018). Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar (23. Baskı). Ankara: Metis Yayınları.

Öztürk, M. O. Ve Uluşahin, N. A. (2016). Ruh sıhhati ve bozuklukları (14. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

Bir cevap yazın