Konversiyonda karlar

Konversiyon bozukluğu psikodinamik açıdan incelendiğinde karşımıza çıkan iki değerli kavramdan birincisi birincil çıkarlar sözüdür. Freud, incelediği hadiselerde bastırılmış dürtünün dışa vurulması ile ortaya çıkan bir rahatlama gözlemlemiş, histeride kaynağı çocukluk devirlerine kadar götürmüş ve yaşanan fizikî kayıpları o devirdeki travmalar ile ilişkilendirmiştir. Yasak olan bir davranış yahut isteğin dışı vurumundan yahut tekrar etmesinden kişi kendini korumuştur diyerek birincil çıkarlara vurgu yapar(akt. Morris, 2002). Burada bilinçdışı bir çatışmayı ve beraberinde gelecek bunaltıyı önler ve bir organ ya da duyu yitimi karşılığında hasta bu sıkıntılardan kurtulmuş olur(akt. Öztürk ve Uluşahin, 2016).

Bireyde ortaya çıkan bu belirtilerin, tıpkı vakitte kişiyi hoşlanmadığı bir faaliyetten, bireyden ya da durumudan koruduğunu söylemiş ve bu durumu da ikincil çıkar olarak nitelendirmiştir(akt. Morris, 2002). Örneğin kişi hasta olduğu gerekçesiyle ilgi ve bakım görebilir yahut sorumluluklarından uzak kalabilir. Birincil ve ikincil karların sağlanması büsbütün bilinçdışıdır ve bu yararlardan dolayı hastayı suçlamak yanlış bir davranış olacaktır.

Bu iki kavramın bir öbür değeri ise belirtiler ve hastalığın devamlılığı ortasındaki münasebettir. Şahısta belirtiler birincil yararlar sayesinde oluşurken, hastalığın devamlılığı ikincil karlar sayesindedir(Alpat, 2017).

Kaynakça

Alpat, B. (2017). Konversiyon bozukluğunda ruhsal dayaklılığın ve başa çıkma üsluplarının tesiri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Işık Üniversitesi, İstanbul.

Morris, C.G. (2002) Psikolojiyi anlamak (Psikolojiye giriş) (3. Baskı). (H. B. Ayvaşık, ve M. Sayıl, Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Öztürk, M. O. Ve Uluşahin, N. A. (2016). Ruh sıhhati ve bozuklukları (14. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

Bir cevap yazın