Ağrı bozukluğu nedir?

Birtakım vakitlerde içimizdeki kasvet, gerginlik ve huzursuzluğu konuşamadığımızda, söz etmekte zorlandığımızda bu gerilim fizikî belirtiler olarak ortaya çıkar. Bizi mutsuz eden bir durumla karşılaştığımızda, çok canımız sıkıldığında başımızın ağrıdığını, iş, imtihan gerilimi yaşadığımızda barsak sistemimizin bozulduğunu, karnımızın ağrıdığını hepimiz biliriz. Bunlar ruhsal meşakkatlerin bedensel belirtileridir.

En ufak problemini büyüten, dertlerini içine atan, yüklendiği sorumluluğu paylaşamayan bireylerin kalp, tansiyon rahatsızlıkları ve ülser üzere mide hastalıklara daha sık yakalandığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Biyolojik hastalık olarak gözlenen birçok bedensel belirti birçok vakit altta yatan ruhsal ve zihinsel bir külfetin habercisidir. Kendilerini söz etmekte zahmet yaşayan, doğuştan getirdikleri kişilik özellikleri ve yetiştirilme kaideleriyle ruhsal meşakkatlerini rahatlıkla paylaşamayan şahıslar bilinçaltı bedensel belirtiler gösterebilirler.

Birden fazla vakit bireyler aile ve yakın etraflarından bulamadıkları ilgi ve dayanağı kliniklerde, hastanelerde aramaktadırlar. Çocukken ailesinden ilgiyi yalnızca hastalandığında gören, ailede kronik yatalak hastalar olup, onlarla yetişen bireyler büyüdüklerinde psikosomatik belirtileri sıklıkla göstermektedirler.

Kliniğe başvuran bireyin, ağrısını tabir ederken kullandığı sözler çok kıymetlidir. Ekseriyetle bölgesel ve daima ağrılar, kramplar, tutulmalar, bölgesel kasılmalar, sıkışma, basınç hissetme üzere sözler kullanılır. Kişinin tabir ederken kullandığı sözler ve ağrıya karşı davranışı belirtilerin anlaşılmasında bize ipuçları barındırır.

Yapılan kıymetlendirme görüşmelerinde ağrının organik yahut ruhsal önceliklerini tahlil etmek için altı boyuta dikkat etmek gerekir.

1. Ağrının niteliği

2. Ağrının derinliği ve yoğunluğu

3.Ağrının yerleşimi

4.Ağrının kronolojisi

5.Uyarıcı etkenler

6.Hastanın bulunduğu kaideler, çevresel etkenler.

Ağrı bozukluğu DSM-5’ e nazaran bedensel belirti bozukluğunun bir tipidir. Bedenin bir yahut daha fazla bölgesinde odaklanmış ağrı ile karakterizedir.

Ağrı bozukluğunun hayat uzunluğu görülme sıklığı %5-12 ortasında değişir ve rastgele bir yaşta başlayabilir.

Daima ağrılar depresif bozukluklar ile, akut ağrılar anksiyete bozuklukları ile temaslıdır. Bel ağrısı, baş ağrısı, yüz ağrısı, kronik pelvik ağrı sıklıkla görülür.

Ağrı bozukluğu hastalarının %25-50’ sinde majör depresif bozukluk, %60-90’ ında distimik bozukluk yahut depresif bozukluk belirtileri bulunur.

Ağrı bozukluğu tedavisinde ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinin dışında psikoterapi, aile terapileri ve bilişsel terapi tesirli tedavi usulleridir.

Bir cevap yazın