İnmemiş testis nedenleri

Testisin (veya “testislerin”) skrotuma (penisin altındaki deri kesesi) inmemesine inmemiş testis “kriptorşidizm, hidden yahut undescended testicles” denir. Bu durum çoklukla ender görülmekle birlikte, ekseriyetle erken doğan bebeklerde görülür. Anne karnında erkek fetüs büyüdükçe, testisler karın bölgesinde, böbreklerin yakınlarında belirir ve kendisini gösterir. Gebeliğin yedinci ayında, testisler bu bölgeden kasıklara hakikat inmeye başlar. Doğumdan 6 ay sonra skrotumdaki son konumlarına ulaşmaları gerekir. Testislerin temel misyonu erkeklik hormonu testosteron ve sperm üretmektir. İnmemiş bir testis hormon üretebilir, lakin sperm üretme kabiliyeti büyük ölçüde bozulur. 1 yaşındaki erkek bebeklerin yaklaşık % 1’inde inmememiş testis tanısı konur. Yenidoğan erkek bebeklerde genital organlarının en sık görülen doğumsal anomalisidir. Çoklukla yalnızca bir testis etkilenir, lakin her iki testisin birden imememiş olma mümkünlüğü yaklaşık % 10 dur.

İnmemiş Testis Nedenleri: Kimi testislerin neden inmediği bilinmemektedir.

Risk faktörleri şunlardır:

İnmemeş tetis olan aile breylerin olması yahut birlikte görülen öteki genital organ anomalileri

Erken doğum yahut düşük doğum yükü

Anne karnında bebek büyümesini etkileyen şartlar

Annenin hamilelik sırasında alkol yahut sigara kullanması

Uzun periyodik yahut birtakım ziraî ilaçlara maruz kalma

İnmemiş Testis Tipleri

İnmemiş testisler mayene sırasında elle palpe(elle hissedilen) edilebilen yahut edilemeyen olarak iki kümeye ayrılır.. İnmemiş testislerin yaklaşık % 70’i palpe edilebilirdir. Palpabl inmemiş bir testis olağan iniş yolunda rastgele bir alanda durmuş olabilir.Bazen testis olağan iniş yolu dışında bir yere yerleşmiş olabilir (skrotumun dışında) buna ektopik testis denir. Birtakım hastalarda testisler güçlü kremaster kas refleksi nedeniyle, testisler skrotum ve karın ortasında ileri ve geri hareket etmesine neden olabilir, bu tip testislere retraktil testis denir.. Palpe edilemeyen inmemiş bir testis çoklukla karın içinde bir alana yerleşmiştir. Genital organların üstünde (kasık halkası-bağı üstünde), böbreğin civarında, rektum ile mesane ortasında yahut mide duvarı yakınında yerleşebilmektedir. Tedavi, testislerin yeri ve testis varlığına nazaran karar verilir. Ektopik palpable testisler için ameliyat gerekir. Elle aşağı indiribilen retraktil testisler yakın takip altında ergenliğe kadar beklenebilir. Şayet her iki testis elle hissedilemiyor ve cinsel farklılaşma uygunsa ve varsa; endokrinolojik ve genetik bir kıymetlendirme yapılmalıdır. Hasta ve hasta yakınıları testisleri skrotumda(torbalarda) hissedememe şikayeti ile genelde doktora başvururlar. Testisin tipik olarak bir bebeğin doğumdan çabucak sonrası muayenesinde olmadığı farkedilir. Birinci 6 ay boyunca inmemiş testis sistemli denetimler ile izlenmesi gerekir. Testis kendi kendine inmez ise, tedaviye muhtaçlığı doğacaktır.

Teşhis

Fizik Muayene: Fizik muayene ile, inmemiş testisler elle hissedilebilen ve edilemeyen olarak sınıflandırılır(palpabl/non-palpabl). Görüntüleme usulleri bu bahiste pek yardımcı olmaz. Muayene için çocuk sırt üstü yatırılır bacaklar kurbağa durumunda getirilir. Şayet bir testis non palpabl inmemiş, ve oburu olağandan büyük ise, bir testis yok-gelişmemiş yahut atrofik (küçük) olabilir. İnmemiş testisin ektopik olmadığından emin olmak için karın görsel olarak incelenmelidir.

Diagnostik laparoskopi: Laparaskopik karı içi inceleme(kameralı inceleme) palpe edilemeyen bir testisin, muteber bir formda, teşhis edilmesinin tek yoludur. Laparoskopik kıymetlendirme genel anestezi altında muayene yapılması tavsiye edilir, süreçten evvel palpe edilemeyen birtakım testisler palpe edilebililir hale gelebilir, genel anestezi bu imkanıda bize sağlar

TEDAVİ

Testis tabiatıyla inmezse, tedaviye gereksinim olacaktır. Tedavinin gayesi sperm ve hormon yapısında oluşabilecek sorunları önlemek ve ilerde olağan insanlara nazaran 7-14 kat fazla görülen testis kanseri gelişimi riskini azaltmaktır. Ameliyat 1 yaş civarında yahut en geç birinci 18 ay içinde yapılmalıdır.

Hormonal tedavi: Kimi durumlarda, testisin kendi başına skrotuma inmesini sağlamak için hormon tedavisi uygulanabilir. Lakin bu tedavi pek tavsiye edilmez, zira ameliyat çok daha tesirlidir.

Cerrahi

Orkiopeksi: İnmemiş testisin temel tedavisi, cerrahi yol ile testisin skrotuma (orchidopeksi) taşınmasıdır. Bu ameliyatla % 100’e yakın muvaffakiyet sağlanır. Şayet bir testis birinci 6 ayda full bir şekilte skrotuma inmemişse , ameliyat sonraki 1 yıl içinde kesinlikle yapılmalıdır. Geciken tedavi, ileride testis kanseri ve/veya kısırlık riskini artırabilir. Palpabl bir testis için cerrahi iki kesi ile yapılır: biri testisin bulunduğu alana, başkası testisin skrotuma yerleştirileceği alana yapılır. Non-palpable testis için laparoskopik ile muayene gerekebilir, testisin yerini belirlemek için en düzgün yoldur, bunun için genel anestezi gereklidir. Gerekirse laparoskopi ile testisin büsbütün çıkarılması yahut olağan pozisyonlandırılması yapılabilir.

Takip:

Çocukluk çağında inmemiş bir testis olanlar cocuk sahibi olabilirler, inmemiş testi ameliyatı 18 aydan evvel yapılanlar baba olma bahtlar olağan erkekle çabucak hemen birebirdir. İnmemiş testisli çocuklarda testis kanseri gelişme riski öteki erkeklere nazaran çok yüksektir(7-14 kat). Bu yüzden inmemiş testis öyküsü olanlarda ergenlik periyodunda ve sonrasında periyodik ve nizamlı denetimlerin yapılması gereklidir. Retraktil (inen-çıkan)testisli olgular tıbbi yahut cerrahi tedaviye muhtaçlık duymazlar, ama ergenliğe kadar yakın takipte tutulmalıdırlar.

İnmemiş testis için teklifler:

Retraktil testislere tıbbi yahut cerrahi tedaviye gerek yoktur, fakat ergenliğe kadar yakın takip gereklidir.

İnmemiş testisleri skrotuma indirmek süreci 1 yaş yahut en geç 18 ay içinde yapılmalıdır.

Non-palpabl testisi olan hastalarda ve cinsel gelişim bozukluğu bariz değilse, laparoskopik inceleme testisi bulmanın en güzel yoludur. Testis birebir seansta çıkarılabilir yahut tekrar konumlandırılabilir.

Hormonal tedavi standart bir tedavi değildir.

10 yaşında yahut daha büyük bir çocuklarda, bir testisi olağan ise öbür testisi karın içinde ve palpe edilemiyorsa testisin çıkarılması, daha sonra oluşabilecek testis kanseri gelişme riski nedeniyle düşünülebilir.

İki testiside palpe edilemeyen yeni doğmuş bebekler, cinsel gelişimin muhtemel bozuklukları açısından değerlendirilmelidir.

Sıkça sorulan Sorular:

1- Çocuk hekimi doğumdan sonra oğlumun testislerini olması gereken yerde hisstmedi. Ne yapmayılyız?

Çocuk hekiminiz çocuğunuzun genital organlarını tertipli olarak denetim etmesi gerekecektir. Testisler 6 aya kadar doğal olarak inebilir. Kendi başlarına inmez ise, bir tedavi teklifinde bulunacak ve bir çocuk üroloğuna gönderecektir.

2-Testisler kaç yaşında iner?

Testisler 6 aylıkken büsbütün inmiş olması gerekir.

3- Hekim testislerin konumunu izlemem gerektiğini söyledi,ancak onları torbalarda bulamıyorum.Ne yapmalıyım?

Çocuğunuzu sıcak bir banyo sırasında yahut uyuduktan sonra rahat relaks durumundayken muayene etmeye çalışın. Testisleri hala hissedemiyorsanız, hekiminize bildirin.

4- Çocuğumuzun hekim tarafından tanısı konmuş inmemiş testisi varsa ameliyattan kaçınabilirmiyiz

Çocuk hekimi yahut çocuk üroloğuna ile kaygılarınızı lisana getirin. Hekiminiz ameliyatın gerekip gerekmediğine karar vermenizde yardımcı olacaktır. Pediatrik ürolog hakikat tedavi neyse size anlatacak ve gerekirse operasyon formunu ve tipini size önerecektir.

5- Çocuğumuz 12 yaşında, son muayenesinde çocuk tabibi testisin karnında hissettiğini lakin skrotuma da vakit zaman indiğini söyledi.Testis hasar görürmü?

Ekseriyetle, karın içindeki şartlar testisler için düzgün değildir ve işlevlerini kaybedebilirler. Testis doğal olarak skrotum ve karın ortasında ileri geri hareket edebilir ve (retraktil) rastgele bir operasyona gereksinim duyulmaz. Oğlunuzun testisinin relaks durumdaki testis durumu hakkındaki bilgileriniz, daha ileri tedavi usulüne (operasyon) karar vermede değerli rol oynayabilir.

6- Oğlumuz Testisleri skrotuma(normal yerine) indirmek için ameliyat oldu.Ameliyatın kısırlık üzerine tesiri varmı? Büyüdüğü vakit çocukları olabilir mi?

18 aylıktan evvel orkiopeksi yapan erkekler, öteki çocuklarla baba çocuklarına çabucak neredeyse birebir orandadır. İki taraflı inmemiş testis olan erkekler kısırlık açısından daha fazla risk altındadır, bu yüzden ergenlikten sonra doğurganlık potansiyelini denetim etmek için sperm testi yapılabilir

Bir cevap yazın