Şiddetin bir tipi olan ; ısrarlı takip (stalking)

Stalklamak sözcüğünün kökü İngilizce olmasıyla birlikte Türkçe’de ‘musallat olmak, dadanmak, sırnaşmak, yapışmak…’ manalarına gelmekle birlikte TDK ‘da resmi olarak bir yer edinmemiştir. Fakat günlük yaşantımızda konuşma lisanında halk ortasında bir yer edinmiş bulunmaktadır. Şayet genel tarifini yapılacak olursa ; karşı tarafı gerek toplumsal medyayı kullanarak gerek de toplumsal medyayı kullanmadan açık veya bâtın bir formda bir kişiyi ya da şahısları ısrarlı bir formda takip etmek yahut bilgi toplama eğilimi olarak tanımlanmaktadır .

Dünya Sıhhat Örgütü tarafından şiddeti tanımlayacak olursak ; Kasıtlı veya bilmeden diğerine uygulanan fizikî manada gösterilen güç göstergesi ve buna maruz kalan bireyde yahut bireylerde yara alma , vefat , özkıyım başta olmak üzere yaşanan ruhsal ziyana yol açması yahut açabilme ihtimalinin olması durumu olarak tanımlanmaktadır.

ŞiDDET ÇEŞİTLERİ:

1-) Bayana Yönelik Şiddet

2-)Çocuğa Yönelik Şiddet

3-)Yaşlıya Yönelik Şiddet

4-)Akranlar ortası Şiddet

5-)Kardeşler ortası Şiddet

6-)Flört Şiddeti

7-)Engelli Bireye Yönelik Şiddet

8-)LGBTİ Şiddeti

9-)Mülteci Şiddeti

10-)Kişinin Kendisine Yönelik Şiddet

ŞİDDET ÇEŞİTLERİ

: 1-)Fiziksel Şiddet

2-)Cinsel Şiddet

3-)Duygusal Şiddet

4-)Ekonomik Şiddet

5-)Siber Şiddet Siber Şiddet: Dijital ortamlarda dijital araç ve gereçler kullanarak gerçekleştirilen ziyan verme hali olarak tanımlanmaktadır.

Neden mi şiddeti tanımlayıp çeşitlerini yazdım ? Zira: Çok ‘normal ‘ karşılanan fakat pek bilinmeyip de bir siber şiddet kategorisi içerisinde yer aldığı için şiddetin tarifini ve çeşitlerini yazmak istedim.Ele aldığım husus bir cins siber şiddettir.

Pınar GÜLTEKİN davası sonucunu incelediğimizde hatalı Pınar’ı gizlice takip edip onun nereye gittiğini neler yaptığı hakkında bilgiler toplayıp bunu yaparken de toplumsal medyadan yararlanıp ve en sonunda gerçekleşen vahşice bir cinayetle Pınar’ı öldürdü. Pınar GÜLTEKİN davasında bir stalking durumu kelam bahsidir ki bayan cinayetleri ve şiddet ortasında stalkingin bir bağının olduğu görülmektedir.Suçlu’nun Pınar’a fizikî şiddetten tutun da siber şiddete varana kadar bir çok şiddet tipini uyguladığı görülmektedir. Pekala sonuç ne oldu dersiniz ? Hatalı suçlu olarak ceza almayıp davada tahliye kararı çıktı. Pekala ya neden ? Burada hatalı kim? Bu dava sonucunda çıkan karar Türk halkını çok şaşırtmıştı. Kimse bu türlü bir durumda bu türlü bir tahliye verileceğini düşünmemişti meğer Türk Hukuk’undaki eksiklik Özgecan ASLAN , Ceren DAMAR ŞENER ve birçoğunda olduğu gibi…

Nedir Türk Hukukundaki Bu Eksiklik ve Neden Bu Hususla İlgili Yasa Gereklidir? Kanunların toplum açısından sürekliliğin ve birlik – beraberlik içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi açısından kıymetli olduğunu bilmekteyiz.Ama bilhassa yaşadığımız çağa baktığımızda Türk Hukukundaki Stalking ismine özel bir yasanın olmadığı ve kabahat olarak kesin gözle bakılmadığı görülmektedir. Bu hususla ilgili yasa çıkartılmak isteme münasebeti olarak stalking yüzünden cinayetlerin ve şiddetin önlenebilmesi açısından daha evvel bu durumun bir biçimde tespit edilip (gerekirse özel programlar geliştirilip) cinayetlerin ve şiddetin erken müdahale de bulunarak önleyici kanunların çıkartılmasını sağlayarak şiddete ve cinayetlere dur diyebilmektir. Yaşanan bu duruma ait ses çıkartılmadığı sürece ne cinayetlerin ne de şiddetin gerisi ardı kesilmeyecektir.Bunun için bir farkındalık sağlanıp tıpkı İngiltere ve Danimarka ‘da olduğu üzere Türk Hukuku da yalnızca bu mevzu için farklı bir yasa çıkartılmalı ve caydırıcı cezalardan kaçınılmalıdır. Türkiye’de bu hususla ilgili 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine dair çıkartılan yasa üzerinden bu durumdan muzdarip olan kişinin ısrarlı takip mağduru olup korunmaya alınabileceği kararı alınmıştır.Ayrıca Uygar Kanun ve Borçlar Kanunu Etrafında Muhafaza Kanunu içerisinde de ele alınmaktadır.

KAYNAKÇA: 1-) Doğan , R.(2014).Kadına Yönelik Şiddetin Bir Tipi Olarak ; Israrlı Takip (Stalking ) Kavramı ve Hatası . Ankara Barosu Mecmuası, (2), 135-154. 2-)Polat , O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Mecmuası , 22(1):15-34. 3-)Aslan , A., Doğan ,B.Ö.(2017).Çevrimiçi Şiddet:Bir Siber Zorbalık Alanı Olarak ‘ Potinss ‘ Örneği. Marmara Bağlantı Mecmuası, (27), 95- 119. DOI: 10.17829/midr.20172729524

Bir cevap yazın