Pelvis ve üreter tümörleri

Böbrekte üretilen idrar kanallar vasıtasıyla böbrek havuzuna gelir ve üreter ismi verilen idrar kanalı ile mesaneye taşınır. Mesanede depolanan idrar, işeme ile dışarı atılıncaya kadar burada bekletilir. Değişici epitelyum hücreli karsinom denilen kanser çeşidi işte bu bahsedilen yapıların içini döşeyen epitelyum katmanından çıkar. Bu nedenle mesanedeki kanser tipi ile böbrek havuzunun kanser tipi birebirdir. Bu kanser tipine böbreğin pelvis renalis tümörü denilir. Böbrek havuzu (renal pelvis) ve üreter kanallarının içini döşeyen “değişici epitel hücreleri” nin yapısal bozukluğu ile değişicili epitelyum hücreli karsinom gelişir. Buna “üroteliyal karsinom” da denilmektedir. Böbrek havuzunun değişci epitelyum hücreli kanseri, bütün böbrek kanserlerinin %7,2’sini oluşturmaktadır. Şayet tümör erken başlangıç kademesinde satanmışsa kanserden tedavi olma ihtimali %90’ın üzerindedir. Lakin böbrek havuzu ve üreterde sonlu olsa bile (doku hududu dışına taşmamış) şayet derin kas tabaksına ilerlemiş ise kür bahtı %15’lere düşebilir.

Risk Faktörleri: Çok ve uzun müddetli ağrı kesici kullanımı, Plastik, deri ve lastik endüstrisinde kullanılan boya ve kimyasal unsurlarla yakın temas, Sigara içimi üzere mesane kanseri risk faktörleri ile çabucak hemen birebir etkenler kelam hususudur.

En sık karşımıza çıkan klinik belirti

Semptom: Bel ağrısı,İdrardan kan gelmesi (bu bir kez bir olsa kesinlikle doktora gidilmelidir)

Geçmeyen belin sağ ya da soluna vuran ağrı, Çok halsizlik Nedensiz kilo kaybı, Ağrılı ve sık sık idrara gitme

Fizik muayene:

İdrar tahlili: İdrarda kan varlığının gösterilmesi gereklidir.

Ultrasonografi: Böbrek tümörün idrar kanalını tıkmasına bağlı bir genişleme olabilir. Ya da böbrek içindeki kitle yapısı görülebilir.

İVP: Eski bir teşhis metodu olmasına karşın, ilaçlı böbrek sineması yani intravenöz pyelografi, günümüzde tekrar de sıklıkla kullanılan ve bilhassa pelvis renalis ve üreter tümöründe değerli bulguları gösteren bir radyolojik tetkiktir.

Bilgisayarlı Tomografi: Bilhassa böbrek havuzundaki ya da üreterdeki kitlenin büyüklüğü ve etrafa yayılıp yayılmadığı konusunda değerli bilgi verirken, karaciğer ve lenf bezlerinde beklenmedik bir yayılım var mı bunu da kıymetlendirir.

Üreteroskopi: Endoskopik bir alet ile (Bu genelde fleksibl üreteroskoptur) üreter denilen idrar kanalına girilir ve manzara altında böbrek havuzuna ulaşılır ve böbrek havuzu içindeki tüm küçük havuzlar denetim edilir. Gerekli durumda buradan biyopsi örnekleri alınır.

Teşhis konulduktan sonra, prognozu (iyileşme şansını) etkileyen kimi faktörler vardır. Bu faktörlere nazaran tedavi seçeneği hasta ile görüşülür. Prognozu birinci adımda etkileyen iki faktör tümörün evresi ve tümör hücrelerinin “grade” derecesidir. Değişici epitelyum hücreli yüzeysel kanserlerin büyük bir kısmında kanser hücrelerinin grade derecesi güzel iken, derin katmanlara sirayet etmiş tümörlerde bu grade derecesi berbattır. Eş vakitli ya da farklı bir vakitte öteki karşı taraftaki böbrek sisteminde bu formda bir tümör görülme riski %2-4 ortasındadır. Lakin böbrek pelvis renalis (böbrek havuzu) ya da üreter tümör saptanmış olgularda eş vakitli ya da ilerideki takiplerde mesanede (idrar kesesinde) bu tip tümör gelişme riski %30-50 ortasındadır

TEDAVİ

1-Konservatif-Böbrek kollayıcı tedavi: Düşük riskli üreter ve pelvistümörleri için konservatif, böbreğin korunmasına müsaade verir. Konservatif yaklaşım birtakım hadiselerde mecburî olabilir (böbrek yetmezliği, tek böbrek) yahut düşük-derece, düşük-evre tümörlü olgularda düşünülebilir.Bu tümörün anatomik yeri ve cerrahın tecrübesi ile bağlantılıdır.

Üreteroskopi: Endoskopik kapalı ameliyat hayli seçilmiş olgularda uygulanabilir

Bu durumlar:

Biyopsi için fleksible üreteroskop, lazer ve pensler kullanılabilir.

Hasta takip için daha yakından bilgilendirilmelidir.

Tam çıkarma-rezeksiyon gereklidir.

Segmental rezeksiyon: Üreterin kanserli kısmının total olarak çıkarılması ve tekrar uç-uca birleştirilmesi ameliyatı günümüzde daha sık uygulanmaya başlamıştır. Bu tip cerrahi tedavi, düşük ve yüksek riskli alt uç üreter tümörleri için mümkündür.

Böbrek Pelvisi ve üst üreter tömörleri:Renal pelvis ve kaliks tümörlerinin açık rezeksiyonu çabucak hemen kalmamıştır.

zordur ve üreter tümörlerine nazaran nüks riski yüksektir. kapalı usulde Perkütan giriş

renal pelvisteki düşük dereceli yayılmamış tümörler için düşünülebilir.

Bu tümörlerin çıkarılmasından sonra üreter ve pelvis perkütan yahut endoskopik olarak kemeterapi ilaçları ve BCG ile yıkanabilir

2-Radikal Nefro-Üreterektomi-Kısmi Sistektomi: Böbreğin toplayıcı sistem kanserlerinin ülkü tedavisi böbrekle birlikte üreter kanalının, bu kanalın idrar torbasına girdiği kısmın civarındaki olağan dokuyu da kapsayacak halde cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Yıllardır klâsik açık cerrahi ile yapılan bu ameliyatlarda böbreği ve üreter kanalı alt kısmı çıkartmak için 2 başka kesi uygulanmaktaydı. Günümüzde ise laparoskopik olarak da yapılabilen bu ameliyatta hastada yalnızca böbrek ve başka dokuların çıkartıldığı 7 cm. lik bir yara izi kalmaktadır. Klinik çalışmalar, laparoskopi ve Robotik cerrahi usullerin bu tip kanserlerde itimatla uygulanabileceğini göstermektedir. Bu cerrahi süreçler sırasında dikkat edilmesi gereken bir öteki nokta da mesanenin durumudur. Böbrek ve üreter kanserlerinde birden fazla hadisede mesanede de kanserli hücrelerin görülebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sırf ameliyat sırasında değil ameliyat sonrası denetimlerde de alt üriner sistem ve bilhassa mesane denetim edilmelidir.

Bir cevap yazın