Bilişsel davranışçı terapi nedir? Bilişsel davranışçı terapi seansı nasıl yürütülür?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından geliştirilmiş olup, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan en esaslı ve en tesirli terapi yollarındandır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile amaçlanan; danışanın bir durum yada olay karşısına ortaya çıkan ve fonksiyonel olmayan fikirlerini alternatif /gerçekçi niyetlerle değiştirebilme marifetlerini kazanabilmeleridir. Bu kazanım beraberinde, rahatsız edici hislerin azalmasına ve duruma yönelik daha uygun yansıların açığa çıkmasına yol açmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi; danışanla işbirliğine ve danışanın etkin iştirakine kıymet verirken, ‘artık‘ ve ‘burada’ya odaklanır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile danışana kendi kendisinin terapisti olması istikametinde marifet kazandırılması üzerinde durulur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Seansı Nasıl Yürütülür?

Bilişsel Davranışçı Terapi seansları yürütürken sistematik bir biçimde ilerlenmesi değer taşımaktadır. BDT seanslarının yapısı üç ana öğeden oluşmaktadır: Giriş kısmı – Seansın orta bölümü- Seansın sonu.

Seansın giriş kısmında; danışanla terapötik bir yakınlık kurulur, probleme yönelik gündem belirlenerek his durum değerlendirmesi yapılır. Bir evvelki seansta ödev verildiyse ödev denetimi de giriş kısmında sağlanmalıdır.

Seansın orta kısmına; belli bir sorun üzerinen çalışılarak formülasyon yapılır. Akabinde bilişsel davranışçı tekniklerle danışana sorun çözme maharetleri kazandırılır.

Seansın son kısmında ise; seans özeti verilir ve bir sonraki seansa kadar yerine getirmesi istenen ödev planlanır. Danışandan seansa yönelik geri bildirim alınarak seans sonlandırılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi ile Çalışılan En önemli Alanlar:

* Fobiler

*Sosyal Dert

*Depresyon

*Anksiyete

*Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

* Yeme Bozuklukları

* Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu (TSSB)

* Bağ Sıkıntıları

Bir cevap yazın