Çalışma hayatında gerilim

Bilindiği üzere gerilim hayatımızın her alanında karşılaştığımız ruhsal bir durumdur. Kimi vakit bizim için uygun sonuçlar doğururken, kimi vakit da ne yazık ki berbat sonuçlanabiliyor. Çalışma hayatının bireye yüklediği birtakım vazife ve sorumluluklar çalışanda bir ekip gerilim durumlarına neden olmaktadır. Toplumda çalışana verilen misyonların yükünün artması çalışma isteğini de etkilemektedir.

Pekala lakin yeterli ya da makûs çalışma hayatında karşılaşılan bu gerilim nedir? Gelin şöyle bir göz atalım:

Söz manası olarak gerilim Latince kökenli olup ‘estrictia’ dan gelmektedir. Gerilim; olağandışı talepler, birtakım baskılar ve karşımıza çıkan fırsatlardan ötürü bireylerde oluşan tansiyon durumudur.

Gerilimi bulunduğumuz yüzyılın çağdaş hastalığı diye de nitelendirebiliriz. Kişi hangi alanda çalışırsa çalışsın gerilim kavramıyla periyot devir karşı karşıya kalmaktadır. Lakin gerilimin düzeyi işin içerik ve yapısına nazaran artıp azalmaktadır. Uzun vakit gerilime maruz kalan birey de, bu gerilime bağımlı hale gelerek çeşitli ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Kişi gerilimli olayların üstesinden gelebilecek düzeyde olduğu sürece kendini çok tansiyon ve aksiliklerden uzak tutabilir.

Gerilim kolay bir kaygı hali ya da zannedildiği üzere yalnızca sinirsel bir tansiyon değildir. Lakin büsbütün sakınılacak yahut ziyanlı bir durum olduğu da söylenemez.

Çoklukla olumsuz olarak bilinen gerilim her vakit berbat ve istenilmeyen bir sonuç doğurmaz. Hatta belirli oranlarda ki gerilim kişiyi muvaffakiyete götürmektedir.

İş hayatı günümüz beşerinin hayatında kıymetli bir yer fiyat ve beşerler vakitlerinin büyük bir kısmını işle ilgili baş yorarak yahut çalışarak geçirirler. Çalışanların birinde görülen gerilim, çalışma arkadaşlarına ve toplumun güvenliğine de yansımaktadır. Her iş bir ölçü zorluk ve karmaşıklığı içinde barındırırken, iş yükü ve sorumluluğuyla da can sıkar. İş ömründe ki gerilime gerektiği kadar kıymet verilmediği durumlardaysa çalışanlarda iş tatminsizliği baş gösterir.

Gerilimin olmadığı bir iş ortamı ise monotonluğu beraberinde getirir. İş ortamının monotonlaşması da yüksek oranda külfet ve gerginlik yaratabilir. Bu sebeple orta seviyede gerilim yaşamak aslında tekdüze olan iş ortamını geriye atarak çalışanlar üzerinde olumlu tesirler yaratır. Birey kendine ne kadar zevk veren bir iş ortamında çalışıyorsa randımanı de o kadar artmakta ve işinden hoşnut olmaktadır. Böylece gerilimden de daha az etkilenmektedir.

Çalışma ortamında birçok gerilim etmeni mevcuttur. Hepsinin başında ise “aşırı iş-çok iş” yükü gelmektedir. Muhakkak bir müddet içinde çok fazla iş yapıp bitirme ve bunun şahsa yüklediği sorumluluk, beraberinde gerginlik ve gerilime sebep olmaktadır. Bir öteki etmen ise değişimle alakalıdır. Şayet birey kendine meydan okuyan ve heyecanlandıran işleri yapmaktan hoşlanıyorsa gerilimden çok daha az etkilenmektedir. Ancak değişimi kendileri için ürkütücü etmen olarak algılıyorlarsa gerilimden daha çok etkilenmeleri kaçınılmaz olmaktadır.

Bir öteki kıymetli gerilim etmeni ise iş değerlendirilmesidir. Çalışanlar aslında bir oburu tarafından değerlendirilmekten hoşlanmazlar zira bu değerlendirmenin kâfi ve objektif olabileceğine inanmazlar. Taraflı ve yetersiz kıymetlendirme ise gerilime sebep olmaktadır.

Çalışılan iş yükünün fazla olması çalışana ağır bir görev-sorumluluk yüklemektedir. Her iş ortamında çalışma saatleri içinde yapılan işlerin ölçüsüyle ilgili tertip ve kanaat getirilmelidir. Çalışanın yapacağı işin belirlenmesi esnasında onun motivasyonuna uygun olacak halde seçimler birlikte yapılmalıdır.

Çalışma hayatının verdiği zorluk ve sorumluluklarla bir arada birey de artan gerilim durumlarına ruhsal dayanak sağlanarak, bir kadro bilgilendirmeler uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Gerilimin ne olduğu anlatılarak, çalışan da bu gerilime neden olan etmenler değerlendirilmelidir. Gerilimin belirtileri ve gerilimle karşılaşınca nasıl başa çıkacağı bireylere öğretilmelidir.

Gerilim Belirtileri

Gerilime maruz kaldıktan bir mühlet sonra çalışanlar maruz kaldıkları bu gerilime bağlı olarak çeşitli belirtiler göstermeye başlarlar. Bu belirtiler ruhsal belirtiler, fizikî belirtiler ve davranışsal belirtilerdir.

1.Psikolojik Belirtiler:Gergin ruh hali, geçimsizlik, sonluluk, duygusallık, devamlı kaygı hali, yetersizlik duygusu, gereksiz telaş ve hayal kırıklığı olarak belirtilebilir.

2.Fiziksel Belirtiler:İnsan vücuduna ziyanlı etkenler bireye fizikî fonksiyonlarında bir kadro belirtilerle geri döner. Bunları; yüksek tansiyon, boşaltım (sindirim) yollarında bozukluk, nefes alıp vermekte zorluk, unutkanlık, başta ağrı, halsizlik, mide bulantısı, kasılmalar ve alerji olarak belirtebiliriz.

3.Davranışsal Belirtiler:Stres yaşanan durumlarda bireyin davranışları üzerinde açık,net ve direk tesirler görülmektedir. Bunları; uyku sorunları (aşırı ahenge ya da hiç uyuyamama), iştahta azalma yahut yemek yemede artış, konuşmada zahmet, sigara ve alkol kullanımında artış olarak belirtebiliriz.

Bir cevap yazın