Pekala özgüvenimiz ne durumda?

“Özgüven” bir öteki ismiyle “Benlik Saygısı” bugün bulunduğumuz toplumda çokça konuşulan, üzerine doğru/yanlış yorumlar yapılan son derece değerli ve merak edilen bir kavramdır. Bu konuda Psikoloji alanında yapılan pek çok araştırma özgüvenin insan davranışları ile münasebetini bize göstermektedir. Öncelikle Benlik ve Benlik Hürmetinin tarifiyle bahse girmek istiyorum.

Benlik kendi kişilik özelliklerimize olan kanaatimiz, bir nevi olumlu/olumsuz taraflarımızı kıymetlendirme biçimimizdir. Benlik hürmeti yani özgüven ise bireyin kendiyle, barışık olma durumudur. Bireyin özünden mutlu olması, kendini sevip bedel vermesi, benliğini ve etrafını denetim ederek olumlu hisler geliştirebilmesidir.

Aslına bakıldığında pek çoğumuz özgüvenimizin yüksek olduğunu tabir ederiz. Lakin uygulamaya gelince durum içler acısıdır. Sizin de etrafınızda bu tiplerin azımsanmayacak kadar çok olduğunu söylediğinizi duyar üzereyim. Bu tip bireyler kendimden mutluyum, kendimi seviyorum der yalnız rastgele bir aksiyona geçmez, olumsuz niyet yapısına sahip, memnuniyetsiz bir hayat sürerler. Görürüz ki bu özgüven yalnızca kelamda kalır. Zira birey o kişi olmak istiyordur lakin yürek ve benlik hürmeti yetersiz kalıyordur.

Fert, kendi istek ve kararları tarafında hareket ederek paha yargıları üzerinde kontrol sağladığında olumlu hisler pekiştiriyor. Bu da ferdin benliğine olan inancını arttırarak kendinden emin ve özgüveni yüksek olmasını sağlıyor.

Özgüven genlerle şahıslara doğuştan gelen bir nitelik değil, çocukluktan itibaren vakitle gelişen merkezi bir konudur. Bu konuda yaşanılan hayal kırıklıkları, toplumsal etraf, anne/baba yoksunluğu ve yetiştirilme formu özgüveni etkileyen faktörler ortasında yer almaktadır.

Pekala özgüveni yüksek ve düşük olan bireyler nasıl olur?

Özgüveni yüksek bireyler;

Kendine itimat ve başarma dilekleri tamdır.

Oburlarının yanında heyecanlarını denetim edebilirler.

Hayata dair karşılaştıkları zorluklarla yılmayarak azimle gayret ederler.

Kendilerini sever ve kendileriyle barışıklardır.

Yeni fikirlere, yeniliklere ve tecrübelere açıklardır.

Hayatları boyunca öğrenmeyi ve araştırmayı severler.

Beşerlerle irtibatında optimist, rahat, saygılı, yürekli sorumluluk sahibi ve atılganlardır.

Olumlu niyet yapısına sahip tahlil odaklı ve ne istediğini bilen şahıslardır.

Seçimlerinde diğerlerine bağımlı değillerdir.

Toplumsal etkinliklere iştirakte geri durmazlar.

İnsanların tenkitlerini anlayışla karşılayıp öz tenkit yapabilirler.

Özgüveni düşük bireyler;

Kendilerini inançsız, başarısız ve kıymetsiz hissederler.

Toplum içinde kabul görmemek ve dışlanmaktan korkarlar.

Sorun tahlilinde başarısızdırlar.

Daima olarak çaresiz ve bir korku içerisindedirler.

Yüreksiz ve diğerlerine bağımlı bir yaşantı sürerek geri planda olmayı tercih ederler.

Bu şahıslar birçok vakit yönetici değil yönetilen konumundalardır.

Toplumsal etkinliklere katılmaktan, ön plana çıkmaktan çekinirler.

Etrafında tenkitlere maruz kalmaktan kaçınırlar.

Öz tenkit yapmakta zorluk yaşarlar.

Kolay arkadaş edinemezler.

Sevgi, öz inanç verir vücut ve ruh sıhhati için değerlidir.

Bir cevap yazın