Öz inanç eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Öz inanç eksikliği yaşayan bireylerin mümkün yaklaşımları aşağıdaki üzere söz edilebilir.

Ben bu işi başaramam. Herkes yapar lakin ben yapamam. Bir tek ben yapamam.

Bu iş yerindeki herkes benden daha yeterli. Başaramayacak tek kişi benim.

Yeni bir ortamda çalışamam. Onlara ayak uyduramam.

Öz inanç ile ilgili sorunlar karşımıza her vakit eksiklik olarak çıkmamaktadır. Vakit zaman çok öz itimat üzere bir problemle da karşılaşılmaktadır. Bu bireylerin özellikleri ve kurduğu cümleler aşağıdaki üzere söz edilebilir.

Katiyetle başarılıyım. Ben en güzeliyim, onlar âlâ değil.

En hoşunu daima ben yaparım.

Diğerleriyle içten içe bir rekabet sürecine girerler.

Halk ortasında özgüvenin tavan yapması olarak bilinen bu sorunu yaşayan bireylerdeki en büyük eksikliğin kendilerini geliştirmekten uzak durmaları olduğu gözlemlenmektedir. Kendine güvenme seviyesinin daha üstündeki gurur ve kibir özellikleri nedeniyle gelişim ve değişime açık olamamaktadırlar.

Bu Belirtiler Öz İtimat Eksikliğinizin Olduğunu Gösterir

Depresyon, toplumsal fobi üzere dert bozuklukları, husus bağımlılığı, yeme ve kişilik bozukluğu olan bireylerde öz itimat eksikliği sık görülmektedir. Öz inanç eksikliğinin belirtileri şunlardır;

• Hayır diyememek, bağlarında hudut koyamamak, öbürleri tarafından kullanılmak.
• Tenkitlere karşı çok hassas olmak. Kendini maharetsiz ve yetersiz görmek.
• Toplumsal ortamdan kaçınmak, oburlarının önünde sunum yahut konuşma yapmaktan çekinmek.
• Kendini her seferinde diğerleri ile kıyaslamak. İçe kapanmak ve asosyal olmak.
• Kendini kıymetsiz, yetersiz ve başarısız olarak pahalandırmak.
• Süratli bir biçimde ümitsizliğe kapılmak. Karamsar olmak.
• Başka beşerler tarafından kolay bir formda reddedileceğine inanmak ve önemsenmediğini düşünmek.
• Karar almakta zorlanmak. Fikir belirtememek. Konuşma, sunum yapmaktan çekinmek.

• Düşük beklentilere sahip olmak. Olumsuz olaylardan çok kolay bir biçimde etkilenmek.
• Fizikî görünüşünü beğenmemek, olumlu yanlarını ve başarılı taraflarını görmezden gelmek.
• Sevilmeme, suçluluk, pişmanlık ve utanç hislerini önemli bir biçimde hissetmek, yaşamak.
• Fikrini, kanısını, hissiyatını söyleyememek, söylerse onaylanmayacağına yahut küçük düşeceğine inanmak.
• Çok fazla bir formda diğerlerine muhtaçlık duymak.
• Kendi isimlerine risk alamamak. Düşük beklentilere sahip olmak.

Öz İnanç Eksikliği Yaşayan Biri Nasıl Davranır?

-Herhangi bir karar almak ya da aksiyonda bulunmak için cüret toplayamaz, başarısız olma korkusu her vakit baskın gelir.

-Diğer insanların fikirlerinden korkar, kendi fikirlerini belirtmekten ya da savunmaktan çekinir, itiraz görünce çabucak geri çekilir.

-Eleştirilmekten ya da övülmekten korkar; yeterli ya da makûs bir yorum karşısında çok ve nedensizce tasa duyar.

-Başkalarını taklit eder; birilerine yaranmak üzere onun üzere davranır, kendi kişiliğini yansıtmaktan kaçınır.

-Başkalarının daha uygun, daha başarılı olduğunu düşünür.

-Toplum içine girme korkusu yaşar. Toplumsal ortamlardan kaçınır, bilhassa topluluk içinde öne çıkmayı (konuşmayı vs.) gerektiren durumlardan kaçar.

-Herhangi bir işe başlarken oburlarının onayını almak ister. Diğerlerinin fikirlerine danışıp onayını almadan harekete geçemez, kendi kendine karar veremez.

-İnsanların söylediklerini ve düşündüklerini kendine nazaran yargılamaz. Kendi yargılarını kıstas alıp oburlarının gözündeki bedelini ona nazaran ölçer.

-Göz temasından olabildiğince kaçınır. Beşerlerle konuşurken gözlerini sık sık kaçırır.

Öz İnanç Eksikliği Olan Bireylerin Özellikleri Nelerdir?

-Eleştirilmeye tahammül edememe,

-Aşırı eleştirel yaklaşım,

-Kendinden ve etrafındakilerden hoşnutsuzluk,

-Yerli yersiz suçlama eğilimi,

-Başkalarına ziyan verme ve azap yapma isteği,

-Rekabetten hoşlanmama,

-Yalnız kalma ve utangaç olma eğilimidir.

Öz İnanç Eksikliği Olan Bir Birey Toplum İçinde Nasıl Davranır?

Öz itimat eksikliği olan bir kişi topluluk içine girdiğinde kolay bir formda niyetini, fikrini belirtmez. Örneğin; küme olarak yemek yenilecek ise ne yiyeceği sorulduğunda öz itimat eksikliği olan bir bireyden fark etmez yanıtını alma ihtimaliniz çok yüksektir. Bir yere seyahate gidiyorsunuz diyelim ve gruptakilerin fikirlerine müracaat yapıyorsunuz ve öz inanç eksikliği olan bir şahıstan çok yüksek bir olasılıkla “ben ihtarım, benim için fark etmez.” karşılığını alırısınız. Sinemaya giderken dahi fikrini belirtmekten çekinir. Alt kanıda öteki bireyler beni reddeder ve dışlarlar üzere birtakım kodlar yatmaktadır. Tekrar farklı bir örnek verirsek; bir küme içinde bir tartışma kelam konusu olduğunda öz itimat eksikliği olan bir birey tartışılan o hususla ilgili kendi his ve kanılarını belirtmekten kaçınır ve sessiz bir halde oturmayı tercih eder. Öz inanç eksikliği olan bir kişi üç-beş kişinin önünde bir enstrüman çalamaz, çalmakta çok önemli zorluk çeker. Buna emsal örnekler çoğaltılabilir.

Öz İnanç Eksikliği Olan Bir Öğrencinin Okul Hayatı Nasıl Olur?

Öz inanç eksikliği olan bir öğrenci sorunun yanıtını bilse dahi parmağını kaldırıp yanıt vermekten çekinir. Başka öğrenciler ile bağlantısı kopuktur. Sessiz bir biçimde sırasına gelir oturur ve konutuna tıpkı halde sarfiyat. Bağlantı içinde olduğu bir iki arkadaşı ya vardır ya da yoktur. Öğretmenler kendisini içe kapanık, çok sessiz, efendi bir öğrenci olarak tanımlayabilirler. Öz itimat eksikliği olan bir öğrenci performans gerektiren vücut eğitimi üzere derslerde midem ağrıyor üzere rastgele bir mazeretle daima bu derslere girmekten geri durur. Zira rezil olacağı niyeti vardır.

Öz İtimat Eksikliği Olan Bir Bireyin İkili Bağları Nasıldır?

Öz inanç eksikliği olan bir kişi ikili ilgilerinde önemli zorluklar çekebilir. Bağlantıda göz teması çok değerlidir. Karşıyı ciddiye aldığınızı, önemsediğinizi gösterir. Öz inanç eksikliği olan bireyler göz teması kurmazlar, kurmakta çok önemli zorluk çekerler. Öz inanç eksikliği olan kişinin göz teması kuramaması, muhattabı olan öteki beşerler tarafından “ciddiye alınmıyorum” fikrine neden olabilir. Utangaç kişiliğinden dolayı öbür beşerler onla irtibat kurmakta zorluk çekerler. Sessiz ve korkulu duruşu karşısındaki bireyleri kaygılandırabilir, münasebetiyle insanların antipatisini kazanır. Bu durum öz itimat eksikliği olan bireyin asosyalleşmesine sebep olur. Bu durum da bireyin git gide karamsar bir kişiliğe büründürür. Nihayetinde depresyonun ayak sesleri duyulur. Bu türlü bir durumda birey depresyona rahat bir halde girer.

Öz İnancı, Cüret İle Birebir Halde Kıymetlendirmek Mümkün mü? Ayrıldığı İstikametler Neler?

Bu iki kavram birbirine çok yakın üzere görünse de aslında farklı. Öz itimat, insanın kendine yönelik âlâ hisler geliştirmesi sonucu, benliğinden şad olması ve bunun sonucu olarak kendisi ve etrafıyla barışık olması iken cüret, başına gelecek rastgele bir şeyden çekinmemektir. Öz itimat geçmişten gelen bir altyapı gerektirirken, cüret buna muhtaçlık duymuyor. Herkes yavuz olabilse de öz inançlı olmayabiliyor. Cüret, oburlarının yahut bir üst pahanın dayatmasıyla olsa da öz inanç, kişinin şahsen kendine dayatmasıyla ortaya çıkıyor. İkisinin de fazlası ziyan verebiliyor.

Kişinin Düşük Olan Öz İnancını Arttırmaya Çalışmak Yerine Öyleymiş Üzere Davranması Gerçek Mu? Olmayan Bir Şeyi Varmış Üzere Göstermek İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?

Öz itimat eksikliği yaşayan insanların öz güvenliymiş üzere davranması kendilerini daha çok yormasına ve yıpratmasına neden oluyor. Örneğin; öz inancı düşük bir insan toplumda rezil olmamak için konuşmamayı tercih ediyor ve muhtemelen sohbete katılan insanları öz inançlı olarak tanımlıyor. Öz inançlı görünmek için sohbete katılması gerektiğini düşünebiliyor. Söyleyeceği cümle için uzun vakit düşünmesi gerekebiliyor. Sohbete katılma isteği ve rezil olma korkusu birleştiğinde ise kızarma, el ve seste titreme üzere fizikî belirtiler ortaya çıkabiliyor. Hatta tahminen söylediği bir cümle için bile gerçek yerde, yanlışsız şeyi konuşup konuşmadığı hakkında uzun mühlet düşünebiliyor. Yaşanan bu süreç kişi açısından hem fizikî hem de ruhsal olarak yorucu oluyor.

Bir sorunu çözmek için öncelikle sorunun varlığını kabul etmek gerekiyor. Öz güvenliymiş üzere görünmek yerine düşük olduğunu fark edip, tahlil için ne yapabilirim diye düşünmek yaşanacak ruhsal yıpranmaları engellemeye yardımcı oluyor. Zira olmayan bir şeyi varmış üzere göstermenin bir girdabın içinde sürüklenmekten farkı yok. Bu durum, ruhsal durumu olumsuz etkileyerek yaşanan öz inanç sorunlarını daha da arttırıyor.

Öz İtimat Eksikliği Sorunu Kalıcı Mıdır?

Öz inanç eksikliği muhakkak kalıcı bir sorun değildir. Öz inanç eksikliği sorunu yazgınız değildir. Öz itimat eksikliği tahlili olan bir sorundur. Kesinlikle bir psikologdan takviye almakta yarar vardır. Bu alanla ilgilenen psikologdan takviye alarak öz inanç eksikliği sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

Bir cevap yazın