Ergenlik hakkında en kıymetli 4 nokta

Ergenlik Nedir?

Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş periyodudur. Ergenlik periyodunda çocuk fizikî ve ruhsal olarak değişerek erişkin birey olma yolunda ilerler. Bu periyotta gonadlar (yumurtalıklar ve testisler) ile göğüs, kıllanma, penis büyümesi ve ses değişiklikleri oluşur. Üreme potansiyeli kazanılır.

Ergenliği Neler Tesirler?

Ergenlik gelişiminde genetik faktörler rol oynar. Birçok gen ergenliğin başlamasında rol oynar. Birinci adet yaşı, tek yumurta ikizleri ile anne ve kız ortasında benzerlik gösterir.

Ergenlik gelişiminde çevresel faktörler de rol oynar. Coğrafik pozisyon, kronik hastalıklar, hava kirliliği, iklim, beslenme, endokrin sistemin çalışmasını bozan unsurlara maruz kalma, fizikî ve ruhsal gerilimler de ergenlik başlamasında tesirlidir.

Ergenlik Ne Vakit Başlar?

Beslenme ve ömür şartlarının değişmesi ile birlikte 1800‘lerin başında 15-16 olan birinci adet yaşı, 1900’lerin ortalarına kadar 13-13,5 yaşa düşmüştür. Bunun en kıymetli nedenleri, çocukluk yaş kümesinde obezitenin ve endokrin sistemin çalışmasını bozan hususlara maruz kalmanın artmasıdır.

Ergenlik, kız çocuklarında 8 ile 13 yaşları ortasında başlarken, erkek çocuklarında 9 ile 14 yaşları ortasında başlamaktadır. Kızlar ortalama olarak 10 ile 16 yaşları ortasında birinci adetlerini görmektedir. Sağlıklı Türk çocuklarında ergenliğin başlama yaşı ortalama 10,1 yıl iken, erkek çocuklarda 11,6 yıl olduğu saptanmıştır.

Ergenliği Nasıl Anlarız?

Ergenliğin başladığının birinci göstergesi, kız çocuklarında göğüs büyümesi iken, erkek çocuklarında testisler büyümeye başlamaktadır. Bu nedenle kızlarda göğüs ve erkek çocuklarda testis büyümesi ergenliğin başladığına işaret eder.

Bir cevap yazın