Tamamlayıcı tıp ekseninde sağlıklı hayat

Tıpta bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte teşhis koymada ve kimi tedavilerde çok başarılı bir devirdeyiz. Fakat birtakım hastalıklar için gerçek ve nedene yönelik tedavilerde tıpkı durum sözkonusu değil. Diyabet, insülin direnci, depresyon, Alzheimer, otoimmün hastalıklar, infertilite, kronik yorgunluk sendromu, fibromyalji üzere birtakım kronik hastalıklarda artış gözleniyor. Bunların birçoklarında da yapılabilen tedaviler yalnızca semptomatik, yani şikayeti baskılamaya yönelik. Bilhassa bu tıp hastalıklarda, nedene yönelik, gerçek bir tedavi yapabilmek için yaklaşım stili ve bakış açımızı değiştirmeliyiz. Yani, büyük resmi görmeli, ,soruna bütüncül bakmalıyız.

Dünya Sıhhat Örgütü’ne nazaran sıhhat; yalnızca hastalık ve hastalığın olmaması değil; fizikî, ruhsal ve toplumsal istikametten de tam bir düzgünlük halidir. Aslında bu tarif bütüncül bakış açısını çok hoş tabir ediyor. Lakin uygulamada çoğunlukla bu kavramlar, yani ruhsal, zihinsel ve bedensel meseleler başka farklı ele alınıyor. Hatta vücuttaki sistemler için de birebir durum sözkonusu. Halbuki bizler vücudumuz, zihnimiz ve ruhumuz ile bir bütünüz. Organlarımız ve tüm sistemlerimiz birbiri ile irtibat halinde. Bu gerçeği gözardı ederek tedavilerimizde gerçek bir muvaffakiyet sağlayabilmemiz pek de mümkün görünmüyor. Bütüncül bakış açısını prensip alan tamamlayıcı tıp prosedürleri bu alana ışık tutabilecek niteliktedir.

Tamamlayıcı tıp; Klasik, bilinen tıp metotları ile birlikte insanların güzelleştirilmesi ve sıhhatlerinin korunması için yapılan tedavi uygulamalarının bütünüdür. Bilimsel bilgilerle desteklenen, tesir sistemleri bilimsel olarak açıklanabilen metotlardır. En bilinen ve sık kullanılan tamamlayıcı tıp yolları, akupunktur, medikal ozon tedavisi, nöralterapi, manuelterapi, fitoterapi, homeopati, proloterapi, manyetik alan tedavisi olarak sayılabilir. Tamamlayıcı tıp prosedürleri, ilgili tamamlayıcı tıp kolunda gerekli eğitimleri almış olan doktorlar tarafından uygulanabilir.

Tamamlayıcı tıp uygulamaları bedenin doğal düzgünleştirme sistemlerini kullanarak, zihin, ruh, vücut ve tüm sistemlerin bütünlük içinde, istikrarda olmasını sağlar. Bireye özel bir hekimlik uygulamasıdır. Hastalık ya da fonsiyonel bozuklukların ilerleyişini önler. Tesirli bir kollayıcı hekimlik uygulamasıdır. Sıhhatimiz ile ilgili yaşadığımız her türlü sorunda bu formüllerden hem tek başına, hem de mevcut tedaviye dayanak olarak yararlanabiliriz.

Tamamlayıcı tıp pratiğimizde, ekseriyetle rutin tedavilerle sonuç alamamış, çoğunlukla kronik meselelerle gelen bir hasta kümesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esirgeyici ve doğal metabolik sistemizi destekleyici olduğu için, rastgele bir şikayet olmadan, yalnızca sıhhati korumak, bağışıklığı güçlendirmek, detoksifikasyon, antiaging (sağlıklı yaş alma) maksadıyla da uygulanabilmektedir.

Bir cevap yazın