Erken boşalma tahlilsiz değildir

Erken boşalma, etkin cinsel hayatı olan pek cok erkeğin ve çiftin cinsel hayatlarını ve evliliklerini olumsuz istikamette etkileyen ve en sık cinsel terapiye müracaat nedeni olan erkek cinsel sorunlarından biridir. Birçok erkek hayatının bir devrinde raslantısal olarak yahut gerilim faktörleri nedeni ile gelip süreksiz erken boşalma sorunu yaşayabilir. Çabucak telaşa kapılmamak, erken boşalmaya çok büyük bir değer atfetmemek gerekir. Erken boşalma daima ve yineleyici bir hale gelmişse sorun olduğu düşünülmelidir.

Erken boşalma, erkek cinsel fonksiyon sorunları ortasında orgazm bozuklukları içinde sınıflandırılır ve bir orgazm bozukluğu olarak kabul edilir. Uzun müddet devam etmesi hailinde erkekte sertleşme (ereksiyon) bozukluğu ve cinsel isteksizlik meselelerine; bayanda ise orgazm olamama, cinsel isteksizlik ve çift ortasında romantik ilginin ziyan görmesine neden olabilmektedir.

ERKEN BOŞALMA NEDİR?

Erken boşalama, erkeğin çok az bir uyarılma ile süratle uyarılarak; isteğinin ve denetiminin dışında yineleyici bir halde istemsiz olarak boşalmasıdır. Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler birinci faal cinsel hayatın başlarından ihtibaren boşalmalarını denetim etmeyi öğrenememişlerdir. Erken boşalmadaerkek çok çabuk boşaldığından her iki partnerde ister istemez hayal kırıklığına uğrar. Erken boşalması olmayan bir erkek boşalmasını denetleyerek orgazmı geçiktirebilir. Erken boşalmada kişi bunu yapamaz. Uyarılmanın makul bir kademesine ulaşır ulaşmaz denetimsiz bir biçimde boşalır.

Tekrar eden denetimsiz boşalma tecrübeleri sonuncunda vakitle her cinsel aktiflikte tekrar eden erken boşalma tasası yaşamaya başlarlar. Performans tasası ve gerginlik giderek artar. Böylelikle erken boşalma bir kısır döngüye dönüşür. Vakitle bu erkeklerde küçük düşme, bayanları hayal kırıklığına uğratma endişesinden ötürü cinsel isteksizliğin yanı sıra yeni bağlara girme isteksizliği başlayabilir.

ERKEN BOŞALMANIN TİPLERİ

Birincil ( primer) Erken Boşalma: erkek birinci faal cinsel ömrünün başından beri erken boşalma sorunu yaşıyordur. En sık görülen tiptir.

İkincil (Sekonder) Erken Boşalma: Kişi ömrünün bir periyodunda erken boşalmasını denetim edebildiği halde sonradan erken boşalmaya başlamıştır.

Durumsal Erken Boşalma: Erkek birtakım durumlarda ya da birtakım partnerlerle erken boşalma sorunu yaşarken başka birtakım durumlarda ya da partnerlerle bu sorunu yaşamaz.

ERKEN BOŞALMANIN TEMEL BELİRTİLERİ NELERİR?

Erken boşalmanın en tipik temel belirtilerini şu biçimde sıralayabiliriz:

Cinsel aktiflik sırasında bir iki dakika üzere bir müddette denetimsiz bir halde boşalma.

Cinsel aktiflik sırasında boşalmayı önlemede zahmet çekme yahut boşalmayı denetim edememe.

Tekrar tıpkı sorunu yaşama derdi ile cinsel aktiviteden kaçınmaya başlama.

Cinsel aktiflik ile ilgigli performans tasası, tasa ve huzursuzluk duyma.

Hayal kırıklığı, suçluluk, yetersizlik ve eşe yetemediğini düşünme.

Çabucak çabucak her alakada istemsiz boşalmanın gercekleşmesi.

Çift ortasında huzursuzluk ve gerginliğe neden olması.

Bireyde ruhsal tansiyona ve telaşa neden olması.

Bu belirtilerin en az 6 aydır sürüyor olması.

ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ

Erken boşalmanın nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte tıbbi nedenler ve ruhsal nedenler olarak iki ana başlık altında toplanmakatadır. Lakin erken boşalmanın biyolojik nedenlerden fazla ruhsal nedenlerle bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Erken boşalmanın esas nedenlerini şu şekide sıralayabiliriz:

Cinsel bilgi ve demneyim eksikliği ve yanlış cinsel inanışlar.

Anksiyete ve depresyon.

Olumsuz cinsel tecrübeler .

Çocukluk çağı ruhsal ve cinsel travmaları.

Performans anksiyetesi.

İlaç ve unsur kullanımı.

Telaşlı yapılanma ve ve düşük özgüven.

Önemli ilgi ve evlilik sorunları.

Olumsuz cinsel etkileşim örüntüleri.

Cinsel iletişimsizlik.

Kşide yahut parnerinde görülen diğer cinsel sorunlar.

Diyabet, troid ve hormonal hastalıklar.

Hipofiz bezi hastalıkları ve noralojik hastalıklar.

BAYANLAR VE ERKEKLER ERKEN BOŞALMAYA NASIL REAKSİYON VERİR?

Erken boşalmaya her erkek kendi kişilik yapısına nazaran farklı yansılar verir. Birtakım erkekler erken boşalmayı kabul edemez, inkar eder ve sorun yokmuş üzere yaşamaya çalışır. İşin doğrusu erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin birçok meselelerinden dolayı son derece üzgün ve rahatsızdır. İşin en dokunaklı yanı da bu erkeler, eşleri tarafından gereğince anlşılmadığını hissederler.

Tekrar eden başarısız cinsel aktivitelerden sonra vakitle beklenti korkusu yaşamaya başlarlar. Erken boşalacağı tasası ile doğal cinsel davranışları sekteye uğrar. Cinsel aktiflik sırasında çift ortasında bir gerginlik oluşur. Tabiri cayizse cinsel aktiflik sırasında çiftin yatak yaşantısı savaş alanına dönüşür. Çift cinsel yakınlığın doğal bileşeni olan dokunma ve dokunulmaktan yoksun kalır. Sebep ise erken boşalma telaşıdır. Erkek, cinsel aktiflikten sonra ekseriyetle hayal kırıklığı, utançbi , eşe yetememe ve suçluluk hisseder. Cinsel başarısızlıkla ilgili telaşlı bir bekleyiş içine girer. Vakitle eşle olan cinsel etkinliklerden kaçınma başlar.

Bayanlarda eşlerinin kontrolsüz boşalmasına kendilerine nazaran farklı hallerde reaksiyon verir. Birtakım bayanlar eşi kırmamak için muhtemelen de cinsel bağlantıları olmadığı için hiç bir sorun yokmuş üzere davranır. Kimi bayanlar eşlerini incitecek sert yansılar verir. Öbür kimi bayanlar ise kendi orgazmlarını hızlandırmaya çalışarak erken boşalmaya ahenk sağlamaya çalışır. Şurası bir gercektir ki bayanlar erken boşalmanın kendisinden çok eşlerinin sorunu çözmek için tedavi arayışında olmamalarına daha çok üzülür. Zira bunu kıymet verilmeme, evliliği önemsememe olarak yorumlarlar. Hayal kırıklığı, içerleme ve eşe karşı kızgınlık yaşarlar. Böylelikle erken boşalmadan çiftin evlilik ilgisini de olumsuz tarafta etkilenir. Uzun müddet devam eden erken boşalmaya bir tepki olarak bayanlarda vakitle cinsel isteksizlik,uyarılma veorgazm olamama meseleleri gelişebilir.

ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİ NASILDIR?

Erkeklerin kendi ortalarındaki erkek sohbetlerinde “üç beş dakika için neler vermezdim” diye iffade ettikleri ve erkeklerin kaygılı düşü olan erken başalma cinsel terapi ile yüzde yüz başarılı bir formda tedavi edilebilmektedir. Erken boşalmanın doğal ve kalıcı tedavisi cinsel terapidir.

Kontrolsüz boşalma bir hastalık değildir. Hastalıktan çok yanlış öğrenme ya da geç kalınmış öğrenmedir. Kişinin boşalma denetiminin öğrenememiş olmsıdır. Bunun nedeni: erkeğin orgazmdan evvelki cinsel ihtarları tanımaması ve farkedememesidir. Erken boşalma tedavisinde ana maksat, kişinin orgazmdan evvel gelen ağır duyumları tam olarak algılamasına yardımcı olmaktır. Bir Öbür deyişle boşalma öncesi cinsel ikaz duyumlarına ağırlaşarak ihtar farkındalığını artırmaktır. Bu nedenle kişi erkenboşalma tedavi sürecinde cinselterapi ödevlerini yaparken hiç bir şeyin cinsel uyarımına ağırlaşmada dikkatini dağıtmasına müsaade vermemelidir. Fakat bu biçimde yaklaşan orgazm sinyallerini algılayarak farkındalığını artırabilir.

Erken boşalma tahlilsiz değildir. Erkekler erken boşalma teknikleriile boşalma denetimini öğrenebiliyorlar. Kişinin motive olması vecinsel terapi konut ödevlerinisistematik bir formda yapması dahilindeerken boşalma hadiselerinin tamamı başarılı bir halde tahlile kavuşturulmaktadır.

Erken boşalma tedavisi sürecinde muvaffakiyet oranını artırdığı ve süreci kısalttığı İçin çift tercihen birlikte cinsel terapiye alınır ve cinsel çiftterapisi uygulanır. Partneri olmayan erkekler ya da sorun açıkça kişisel dinamiklerden kaynakalanıyorsa ferdi cinsel terapi uygulanır

Cinsel terapist yeterli bir cinsel hikaye alarak kapsamlı bir kıymetlendirme yapar. Bu kıymetlendirme sonucunda erken boşalmanın çift üzerindeki tesirleri, eşlik eden öteki bir cinsel sorunun olup olamadığı, partnerin erken boşalmaya reaksiyonları, performans telaşı ve derecesi, çiftin duygusal ve cinsel yakınlığı, uyarılma seviyesinin farkında olup olamadığı açıklığa kavuşur. Erken boşalma cinsel terapisinde başarısızlık beklentisi, baskı ve cinsel irtibat kurma üzerinde çalışarak çift ortasındaki gerginlik giderilir. Âlâ bir duygusal ortam yaratılır.

Erken boşalma (pramatür ejükülasyon) tedavisi,boşalmayı denetim edecek yahut geciktirecek teknikler öğretmek, cinsel performans konususnda inanç geliştirmek, kalıplaşmış engelleyici cinsel davranışları değiştirme, erken boşalmayı etkileyen yahut sürdüren eşler ortası meseleleri çözümleme, cinsel foksiyonu sekteye uğratan his ve niyetleri tekrar yapılandırma ve cinsel etkileşimi artırma üzere erken boşalma tedavi tekniklerinin başarılı birhalde yürütülmesini içerir.

Gevşeme ve rahatlamanın sağlanması aşk kaslarının denetimini ele almak, duyumlara odaklanmak nefes antrenmanları ve mastürbasyon oyunları en kıymetli erkenboşalma tedavi teknikleridir.Cinselterapist seansta gerekli idmanları ayrıntılı bir formda anlattıktan sonra cinsel terapi ödevleri olarak verir. Danışan bedenini ve aşk kaslarını gevşetmeyi öğrendikten sonra masturbasyon oyunları ile devam edilir. Dur başla oyunalrı ile uyarma müddetini giderek artırmayı öğrenir. Tercihen evvel kuru el tekniğiile başalanır daha sonra ıslak el tekniğine geçilir.

Boşalma müddeti gereğince uzayınca bayan üstte posizyonunda cinsel birleşme oyunlarına geçilir. Bu kademede uygulanan özel cinsel terapi teknikleri ile cinsel birleşmede boşalma müddetinin gereğince uzamasını öğrenmesi sağlanır.

EKEN BOŞALMA RUHSAL Mİ?

Erken boşalama olaylarının nerdeyse tamamının ruhsal nedenlerden kaynaklandığı kabul edilir. Fakat sonradan ortaya cıkan olgular mümkün fizikî nedenleri düşündürür.

ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİ KAÇ SEANS SÜRER?

Erken boşalma tedavisi kısa müddetli cinsel terapidir. Erken boşalma sorunu ortalama olarak 6-8 seans aralığında başarılı bir halde tedavi edilebilmektedir. Lakin ek cinsel sorunların olması ve eşlik eden depresyon üzere psikiyatrik rahatsızlıklar alkol ve ilaç kullanımı erken boşalma tedavi sürecini olumsuz etkileyen faktörlerden bazılarıdır.

ERKEN BOŞALMADA YANLIŞ TEDAVİ SİSTEMLERİ NELERDİR

Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler erken boşalmayı fizikî bir hastalık üzere algılayıp bunun bir ilaçla tedavi edilmesi gerektiğini düşünürler. Penise uygulanan anestezik kremler, geciktirici merhemler, spreyler ve prezervatifler erken boşalmanın tedaviside tesirli değildir. Sayı sayma, faturaları ve mezarlıkları düşünme, güç matematik hesapları yapma üzere dikkati dağıtma stratejileri boşalmayı denetim etmede hiç bir işe yaramaz. Alkol ve öteki yatıştırıcı sakinleştiriçi eserler ve bitkisel ilaçların boşalmayı geciktirdiğine ait bir ispat yoktur. Antidepresan ilaçlar erken boşalma tedavisinde denenmiş kısa periyodik olarak bir modül olumlu tesiri görülmüş lakin bir müddet sonra ya da ilacı bırakır bırakmaz kişinin tekrar eski erken boşalma seviyesine geri döndüğü gözlenmiştir.

Bir cevap yazın