Korku / anksiyete bozukluğu nedir?

Anksiyete bozukluğu -bir öteki ismi ile korku bozukluğu- hissedilen derdin, gereksinimin giderilmesi doğrultusunda girişilecek çabayı engelleyecek kadar şiddetli olması halidir. Örneğin; imtihan sırasında muvaffakiyet gösterme muhtaçlığı içerisindeki bir insanın çok korku halinde sorulara karşılık verememesi durumudur.

Çok anksiyetenin katlanılabilir hale gelmesi için insan beyninde bir grup savunma düzenekleri vardır. Bunlar başarılı ya da başarısız olmak üzere iki ana başlığa ayrılabilir.

Başarısız olan savunma sistemleri tasayı katlanılabilir noktaya indiremeyenlerdir. Örneğin inkar bunlardan birisidir. Düşünün bir kez! Susamış olan bir insan hissettiği korku nedeniyle susuzluğunu inkar ederse neler olur? Susuzluk daha da artar, buna bağlı olarak dert daha da şiddetlenir ve paralel olarak korku çözümleneceği yerde artarak hastalık düzeyine çıkar. Başarılı sistemler ise; anksiyetenin münasebetini tespit edip tahlil üretme gayreti olarak özetlenebilir. Telaşın kaynağına nazaran çeşitlilik gösteren farklı alttipler bulunur: Yaygın anksiyete bozukluğu, Panik bozukluk, Obsesif kompülsif bozukluk, Toplumsal dert bozukluğu, Post-travmatik gerilim bozukluğu, Özgül fobi üzere. Birey bu alt tip bozukluklardan birden fazlasını birebir anda yaşıyor olabilir.

Bir cevap yazın