İmge terapi nedir?

İmge Terapi en genel manasıyla ruhsal yaşantımızda gerçeğe ulaşma aracıdır. İmge Terapi köklerini Jung’ın Analitik Psikoloji yaklaşımından alan bir sentezdir. İmge Terapi gevşeme durumunda bilinçdışı zihne gönderilen uyaranlara bir karşılık olarak bilince çıkarılan imgeler sayesinde insanın kendi içsel gerçeğine seyahat sürecidir. Bir tabip için tıbbi görüntüleme teknikleri ne mana tabir ederse, İmge Terapi de psikologlar/psikoterapistler için , ço k emsal bir mana söz eder. İmge Terapi insan ruhunun kozmik odasına düzenlenen bir gemi seyahatidir.

İmge Terapi’ye nazaran; ruh sıhhati olağan olan insan, şuurlu zihni ve bilinçdışı zihni ahenk içinde çalışan insandır. İmge Terapinin gayesi bu ahengi sağlamak olmalıdır. Terapi bu ahengin doğal sonucudur. İmge Terapi bilinçdışı zihne özel bir kıymet verir. Zira sıkıntıların kaynağı da tahliller de oradadır. Ruhsal problemlere kökten tahliller sunabilmek için, birinci evvel meselelerin nedeni güzel tahlil edilmelidir. Güzel bir tahlilden sonra aslında tahlil yolu aydınlanır. Bu ruhsal tahlilin olmaz ise olmazı bilinçdışından gelen imgelerdir.

İmge Terapi danışanlara kendi ruhsal meseleleri ile çabada kendi içsel kaynaklarını kullanmayı gösterir. İmge Terapi yaklaşımına nazaran ruhsal sıkıntılar ve her semptom ruhun imdat davetidir. Danışanların semptoma neden muhtaçlık duydukları belirlenmelidir. İmge Terapiye nazaran hepimizin içinde sağlıklı huzurlu ve keyifli olmamıza yetecek kadar âlâ bir ruh vardır. İmge Terapinin emeli bu potansiyele ulaşmak olmalıdır.

Yıllar boyunca hepimiz, ana dikkatimizi şuurlu zihnimize ve dünyayı nasıl algıladığımızda belirleyici rolü olan ve orada gerçekleşmekte olan mantıklı, rasyonel ve analitik monoloğa verdik. Kolaylıkla, kanılarımız içinde kaybolduk ve ruhsal yapımızın, öbür bölümlerimizin de var olduğunu unuttuk.

Oysa bizler, aslında şuurlu zihnimizden ve onun neler düşündüğünden daha öte varlıklarız. Bilinçdışımıza ilişkin sezgiler, hisler, anılar, motivasyonlar, dürtüler, amaçlar, tutkular , ilhamlar, bedeller, inançlar ve algılamalarla karakterize ediliriz; lakin maalesef , bilinçaltımıza zihnimizdeki “ince sese” kıyasla çok daha az kıymet verme eğilimindeyiz.

İmge Terapi, danışanların rahatlamış bir zihin durumuna geçmelerini ve onları rahatsız eden imajlar ile yüzleşmelerini sağlar. Bu sayede İmge Terapi, zihninizi/ bilinçdışımızı güçlendirerek sıhhati ve yaratıcılığı geliştirir ve danışanı maksatlarına ulaşmada daha tesirli kılar. İmge Terapi ile danışanlar bâtın içsel kaynaklarını kullanarak his dünyanıza istikrar getirebilirler.

İnsan ruhunu bir bulut olarak hayal edersek, ruhsal meselelerimizden her biri bu bulutun bozulmuş bir köşesini işaret eder ve birden fazla kere terapiler, bozulan o köşeyi onarmaya yöneliktir. Halbuki İmge Terapi’de, danışanın direkt bilinçdışıyla bağlantı kurulabilmekte ve bu sayede o bulutun merkezi güçlendirilerek güzelleşme sağlanabilmektedir.

Bir cevap yazın