Transkranyal manyatik stimulasyon (tms) yahut beyin ihtarım (tmu) tedavisi nedir?

Beyin nöronların yaydığı elektriksel ikazlarla çalışan bir organımızdır. Kimi durumlarda yahut hastalıklarda beynin farklı bölgelerinde elektiksel uyarımlarda bozukluklar olmaktadır. Transkranyal manyetik stimulasyın (TMS) yahut uyarımla (TMU) bu bozukluklara dışarda mudahele edilerk hastalıklar tedavi edilmektedir. TMS’in tesir düzeneği nedir, nasıl uygulanır? TMS, bir bobin yardımıyla kafatasının 2-3 cm üzerinden uygulanmaktadır. Yarattığı manyetik alan tesiriyle serebral korteksteki elektrik akımını harekete geçirmekte ve böylelikle nöronları depolarize etmektedir. TMS değişik frekansta uygulandığında farklı tesirlere sahiptir. Yüksek frekans TMS uygulandığı bölgede eksitasyona (uyarım) , düşük frekans TMS ise inhibisyona (yavaşlatma) neden olmaktadır. Tekrarlayan TMS’te manyetik darbeler süratli bir seri halinde gelir. Değişik hastalıklarda uyarımın yeri, yoğunluğu ve vakit aralığı ayarlanmaktadır. TMS nerelerde kullanılır? TMS, psikiyatrik ve nörolojik birçok değişik hastalıkda kullanılabilmaktedir. Majör depresyon hastaları üzerinde yapılan çalışmalar sol prefrontal kortekse yüksek frekansta uygulanan TMS çalışmalarının depresyon tedavisindeki aktifliği gösterilmiştir. TMS depresyon tedavisinde FDA (Amerikan besin ve ilaç dairesi) onayına sahiptir. Ayrıyeten ilaç tedavisine dirençli migren hastalıklarında tesirli bir tedavi metodu olarak FDA onayına sahiptir. Depresyon dışında da birçok psikiyatrik bozuklukta faal halde kullanılmaktadır.

Anksiyete (bunaltı) bozukluklarında ilaveten hiperaktivite ve dikkat bozukluğunda çok tesirli olmaktadır. Yan tesirlerinin olmaması nedeniyle çocukluk çağında itimatla kullanılabilmektedir. Parkinson, Alzheimer, esansiyel tremor, afazi ve tinnitus üzere nörolojik hastalıklarda çok tesirli olduğu tespit edilmiş olup yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekrar felç ve kanama sonrası gelişen kuvvet kayıplarında, konuşma buzukluklarında ve nöropatik ağrısyı azaltmada epeyce tesirli olduğu bildirilmiştir.

GEBELİKTE DEPRESYONA TMS İLE İLAÇSIZ TAHLİL

Gebelik periyodunda ve doğum sonrası erken devirde annelerin %15 üzere bir kısmında depresyon görülebilmektedir. Bilhassa gebelikte depresyon için verilecek ilaçların bebeğe ziyanlı olması nedeniyle tedavi güçleşmektedir. Annenin belirtilerinin şiddetine nazaran belirlenecek motivasyonel görüşmeler, bilişsel davranışçı çalışmaların yanı sıra somatik tedavi olarak uygulanan TMS ile gebelik ve lohusa devrindeki hastalara yardım edilebilmektedir.

YAN TESİRİ VARMIDIR?

TMS uygulaması sırasında hastalar rastgele bir ağrı hissetmemektedirler. Mevcut güvenlik protokolleri bireyin motor eşiğine ait ikazım ölçüsünü ayarlamaktadır.

Bir cevap yazın