Meni nedir? Meni ile sperm ortasındaki farklar nelerdir?

Meni (semen, ejakulat) erkeklerin cinsel ikazdan sonra orgazmın sonunda penis ucundan yani dış idrar yolundan çıkan yaklaşık 2-7 ml olan üreme sıvıdır.

Meni üremenin devamı için mutlak gereklidir. İçeriğini prostattan, prostatın çabucak ardındaki seminal veziküllerden ve en değerlisi sperm içeren testis ve epididimlerden gelen sıvılar oluşturur. Sperm ise testiste sperm yapan hücreler tarafından oluşturulan meninin az bir kısmını oluşturan ürememiz için mutlak gerekli erkek üreme hücreleridir. Meninin içinde sperm hücreleri, sperm hücrelerini aktive eden PSA, çinko üzere birçok enzim ve unsurlar vardır.

Erkekte üremenin olabilmesi için beyinde hipotalamus ve hipofizden salgılanan sperm imalini uyaran hormonların kâfi olması ve bunlara yumurtalarda (testislerde) sperm üretimi için gerekli sertoli hücrelerinin sağlam ve bu spermleri bayanın yumurtasıyla buluşturacak epididim, vaz deferens, prostat, seminal vezikül ve üretranın hem sağlam hem de vazifelerini yapıyor olması gereklidir.

Beyinde hipotalamustan GnRH (gonadotrop relasing hormon) hipofiz bezinden follikül sitümile edici hormon ( FSH )’un salınımını uyarır.

Bu hormon kan yoluyla testislere (yumrtalara ) gelir ve burada sperm üretimini sağlayan sertoli hücrelerinden sperm yapılmasını sağlar. Yapılan tam olgunlaşmamış spermler olgunlaşma sürecinden sonra testisin çabucak bitiminde epididim bezi organına gelir ve burada depolanır.

Cinsel ikazla spermler epididimden vaz deferens organıyla prostata taşınır. Buradan prostatın, seminal veziküllerin, bulboüretral bezlerin sıvısıyla birleşerek meniyi oluşturup idrar yolundan dışarıya boşalma gerçekleşir.

Bu durum cinsel münasebet sırasında gerçekleşti ise meni vajene ulaşır ve meni içindeki spermler bayanın yumurtasına hakikat seyahat gerçekleştirir ve ortam uygunsa spermlerden birisi yumurtayı döller ve gebelik gerçekleşmiş olur. Spermelrin bu seyahati için meni içinde seminal vezikül, prostat ve bulboüretral bezlerin sıvılarının olması gerekir. Meni protein, karbonhidrat ve mineral açısından epey zengindir.

Üremenin oluşabilmesi için erkekte bir boşaltmada en az 15 milyon sperm olması ve yarısının hareketli olması gereklidir. Sperm hücresi gözle görülemez lakin mikroskopla baş boyun ve kuyruk kısmı görülebilir.

Ayrıyeten hareketleri ve morfolojisi kıymetlendirilebilir. Gebelik için en az %4 hiç kusursuz sperm olması gereklidir.

Sonuç olarak meni ile sperm birebir şey değildir. Sperm olmadan da meni olabilir. Yumurtalarda hiç sperm üretilmese bile boşalma sırasında olağan ölçüde meni çıkabilir. Bu testisten değil de prostat, seminal vezikül ve bulboüretral bezlerden gelen sıvılardır.

Meni içinde sperm hiç olmayabilir, az olabilir yahut hiç olmayabilir. Nihayetinde; Boşalma sırasında çıkan sıvıya meni, ejakulat ya da semen, bu sıvı içinde testisten gelen ve üremeyi sağlayan hücrelere de sperm diyoruz.

Bir cevap yazın