Kapalı böbrek taşı ameliyatı nedir?

Böbrek taşları önemli ağrıya sebep olan, kişinin günlük hayatını bozan ve tedavi edilmezse böbrek işlevlerinde kayıpla sonuçlanabilecek kadar ziyan veren bir hastalıktır.

Evvelki periyotlarda küçük taşlar için dahi açık cerrahi süreçler uygulanırken, vakitle şok dalga tedavisi üzere sistemler küçük taşlarda ameliyatın yerini almıştır. Ancak günümüzde artık böbrek taşları kapalı endoskopik ameliyatlarla tedavi edilebilmektedir. Şok dalga tedavisi ise küçük taşlarda flexibl aygıtlarla tedaviye yerini bırakmaktadır. Mecburî durumlar dışında tüm taşları endoskopik prosedürlerle tedavi edilebilmekredir.

Perkütan nefrolitotomi, flexibl üreterorenoskopi üzere metotlar ile hastalar taşsız böbreklere kavuşabiliyor. Bu prosedürlerde ekseriyetle 1 günlük hastanede yatış mühleti gerekmektedir.

Şayet böbrek taşınız var ise eski klâsik tedavileri düşünerek tedaviyi geciktirip böbreklerinizi riske atıp hayat kalitenizi düşürmemenizi öneririz. Endoskopik usullerle tedavi açık cerrahi ve şok dalga usulüne nazaran çok daha konforlu, çok daha ağrısız olmakta ve tedavi mühleti olarak hastaya haftalarla değerlendirebilecek kadar vakit kazandırmaktadır.

Bir cevap yazın