Yayılmış (invaziv) mesane kanseri nedir?

Kasa invaziv mesane kanserinin temel tedavisi idrar kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. İnvaziv mesane kanesrinde , tüm mesanenin çıkarılmasını önerilmesinin çeşitli nedenleri vardır: Kasa invaziv tümörü varlığı, çok sayıda kanser odağı olan, agresif olarak büyüyen (yüksek dereceli) yahut yüzeysel olan fakat kemoterapi yahut immünoterapiden sonra nükseden bir tümörün varlığı, mesane kollayıcı bir yaklaşım (kemoradyasyon) sonrası başarısızlık yahut nüks olması yahut önemli yan tesirlerin ortaya çıkması, kesin tedavisi mümkün olmayan hastalarda kanama yahut ağrı üzere belirtiler olması radikal sistektomiyi gerektiren durumlardır. Biyolojik yaş (performans durumu yahut ömür beklentisi olarak ölçülen bedenin yaşlanmayla gösterdiği performans) ve hastanın öteki hastalıkları (şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon) üzere faktörler de radikal sistektomi için göz önüne alınması gereken faktörlerdir. 80 yaşın üzerindeki hastalar bu türlü bir ameliyattan sonra düzgünleşme sürecinde daha fazla sorun yaşamaktadırlar. Bu gerilimli operasyonu geçiren hastaların riskini pahalandırmak için özel indeksli skorlar kullanmaktadır. Geçirilmiş karın cerrahisi yahut radyoterapi ameliyatı zorlaştırır, lakin nadiren ameliyat olamamasının bir nedenidir. Çok kilolu olmak, ameliyat sonrası sağkalımı etkilemez lakin yara güzelleşmesinden kaynaklanan komplikasyon riskini tesirler.

İdrar torbasının çıkartılması, genel anestezi altındaki hastaya karından yapılan bir kesiyle (açık) yapılır. Mesane, üreterlerin mesaneye yakın uçları, pelvik lenf nodları ve cinsiyete has komşu organların (bir kısmı) çıkarılır. Bundan sonra idrarı depolamak ve boşaltmak için diğer bir yol oluşturulmalıdır (üriner diversiyon).Bu ameliyat birçok hastayı tedavi eden ve tecrübeli ve uzmanlaşmış cerrahlara sahip olan merkezlerde açık cerrahi ve kapalı laparoskopik yahut robotik cerrahi yapılabilmektedir, bu yollarla alınan sonuçlar misal bulunmuştur.

1-İleal loop(Briker ameliyatı):

Üreterler ve cilt ortasına küçük bir bağırsak kesimi yerleştirme (ileal kanal) Bir ileal kanal üreterler ve cilt ortasına ince bir bağırsak modülü yerleştirerek oluşturulabilir. Bu ‘enterik stoma’, böbrekler ve cilt ortasında daha fazla uzaklık oluşturur ve çoklukla bedene dışarıdan giren enfeksiyon riskini azaltır. Hastalar için bir diğer avantaj da, bu stomanın daha kolay yönetilebilmesi ve daha küçük stomalara nazaran daha az daralması (stenoz) olmasıdır.

Tekrarlayan enfeksiyonlar yanında ağızın daralması/skar oluşumu (stenoz), kaçak ve üriner sistemde taş oluşumu (ürolitiyazis) üzere uzun vadeli komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu prosedür teknik olarak nispeten kolay ve sağlamdır ve bu nedenle en çok kullanılan diversiyon biçimidir.

Bu tip üriner diversiyon seçilirken stoma ile yaşamaya ahenk sağlamak için vakit ve efor harcanması gereliliğin farkında olmunmalıdır . Sıhhat grubu, ömür biçimini ayarlamaya ve duruma alışabilmeye yardımcı olmak gerekir (farklı beden görünümü, spor ve hobiler, seyahat vb.).

2-YAPAY MESANE-Yeni Mesane- Bağırsaktan Mesane

Bağısaktan yapay mesane oluşturulması(ortotopik yapay mesane): Bu teknikte sindirim sisteminden ayrılan ince barsaktan yeni bir mesane yapılabilir. İnce barsaktan şekillendirilmiş bir rezervuar (yeni mesane) mesanenin yerini almak üzere küçük pelvise yerleştirilir. Kullanılan tekniğe bağlı olarak bu rezarvuar, yuvarlak ya da “W” yahut “V” biçimlidir. Üreterler iki yandan tutturulup, alt uç ise üretraya bağlanır. Üriner sfinkter korunur. Bu teknikle, sağlıklı insan mesanesiyle kıyaslanabilir bir hacmi tutan kontinan bir rezarvuar yapılır.

Ortotopik yeni mesane ile mesanenin dolduğu yahut işeme gereksinimi hissetmeyeceğiniz için her 2-4 saatte bir idrar boşaltılmalıdır. Yeni mesane, karın kaslarının kasılması ve pelvik taban kaslarının gevşetilmesi (Valsalva manevrası) yoluyla boşaltılır. Karna her iki elle bastırmak, yeni mesanenin büsbütün boşaltılmasına yardım eder. Büsbütün boşaltmak için aralıklı katererizasyona bayanların %20 sinde muhtaçlık varken erkeklerde çoklukla gerek kalmamaktadır. Bu diversiyon, sürecin ihtiyaçlarını, onlara uyumlu olmak için, güzel anlamanızı gerektirir. Bu diversiyon için; kabul edilebilir karaciğer ve böbrek işlevleri, görece uzun ömür beklentisi, âlâ mental durum, işlevsel pelvik taban (öncesinde idrar tutamama olmaması üzere faktörler gerekir. Öncesinde geniş cerrahi operasyon geçmişi yahut radyoterapi durumunda bu teknik uygun değildir.

Kısa devir komplikasyonları ortasında tekrarlayan enfeksiyonlar (karın duvarı ve böbreklerde inflamasyon dahil) ve idrar kaçağı; uzun periyot komplikasyonlar içinde yeni mesanenin ağzında daralma, üst üriner sistemde değişiklikler, idrar tutamama, kısa barsak sendromu, fıtık, metabolik ve elektrolit dengesizliği yer almaktadır. Yakın takip ve rehberlik, bu üriner diversiyonun birinci aylarında değerlidir. Yeni duruma alışmada sıhhat hizmeti grubunun ehemmiyeti büyüktür. Hayat şekli değişikliği ve günlük rutinlere (belirli bir vakit takvimiyle idrara çıkma) alışmak değerlidir. Rutin kan testi, kullanılan barsak tarafından çok fazla ürik asit emilmesinin, çoklukla ağızdan alınan ilaçlarla (sodyum bikarbonat = kabartma tozu) tedavi gerektiren pH dengesizliklerine neden olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Yeni oluşturulan rezervuarın yerleşmesi ve çalışmaya başlaması için vakte gereksinimi vardır. Kapasitesini arttırmak için mesanenizi eğitmeniz gerekecektir ve sıhhat grubu hastaya mesane eğitimi vermesi gereklidir. Yeni mesanenin kapasitesini arttırmak için idman gerekir (mesane egzersizi).Başlangıçta idrar kaçırma, pelvik tabana yakın post-operatif şişkinlik ve/veya başlangıçta yeni mesanenin hakim eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilir.

Bir cevap yazın