Anne ve babalar; uzamış ve düzelmeyen öksürüğe dikkat! ( çocuğum astım mı? )

Kış geldi, enfeksiyonlar arttı, bir de pek çok çocuk kreşe başladı ve düzelmeyen, anne ve babaların kabusu olan sık tekrarlayan ve düzelmeyen öksürükler tekrar başladı. En sık karşılaşılan senaryolardan birisi şöyle; ‟2-4 yaş ortası sağlıklı, daha evvel ailesi tarafında itinayla bakılan ve enfeksiyonlardan sakınılan bir çocuk kreşe yahut anaokuluna başlar. Doğal olarak bir üst teneffüs yolu enfeksiyonu olur, ama öksürük düzelmez ve uzar. Bir biçimde biraz düzeldikten sonra aile, tamam her şey rayına giriyor diye düşünürken tekrar ateşi yükselir yahut tekrar burnu akmaya başlar ve öksürük tekrar artar. Aile tekrar doktora götürür ilaçlar antibiyotikler derken öksürük yeniden biraz azalır yahut düzelir. Aile tekrar bir ohh çeker, fakat kısa mühlet sonra olay tekrarlar. Bu durum kış uzunluğu devam eder. Kimi çocukların ise nefes yolu ile astım ilaçları (ventolin) kullanması bile gerekebilir. Çocukların bir kısmında ise antibiyotik kullanımı ile burun akıntısı düzelir lakin ilaçlar kesilince tekrarlar ve çocuk çok sık antibiyotik kullanmak zorunda kalır”.

Üstte anlatılan hastalık yahut durum nedir?

Bu çocuk astım olabilir mi?

Bu süreksiz bir durum mudur?

Yoksa çocuk birtakım internet sitelerinde yazdığı üzere İstanbul bronşiti midir? Bu da neyse, Bu badireyi çeken ve farklı tabipler tarafından farklı teşhisler konulan, farklı tedaviler verilen ve çoğunlukla da tam olarak düzelmeyen bu durum, aile ve çocuk için kış mevsimini bazen kabusa çevirmeye yetmektedir.

Bu nedenle bu bahis hakkında doğruların ve değerli noktaların aileler tarafından düzgün bilinmesi, çocuklarını gerçek yere yönlendirmeleri açısından hayli değerlidir. Okul öncesi yaş kümesindeki çocuklar daha büyüklere nazaran daha sık hasta olmaktadırlar. Zira immün sistemleri şimdi gelişme basamağındadır ve birtakım mikroplarla şimdi birinci sefer karşılaşmaktadır.

Aileler şunu çok düzgün anlamalıdır ki 2 yaşına kadar olan çocuklar yılda 6-8 ortasında kolay üst teneffüs yolu enfeksiyonu geçirebilmektedirler ve bu enfeksiyonların %80 den fazlası virüsler aracılığı ile olmakta ve antibiyotik tedavisi gerekmemektedir. Yaş arttıkça enfeksiyon sıklığı biraz daha azalmaktadır. Bu geçirilen üst teneffüs yolu enfeksiyonları immün sistemin sağlıklı gelişmesi için gereklidir. Ancak birinci 3 yılda virüslerle olan teneffüs yolu
enfeksiyonlarının tekrarlaması astım gelişimi için de en değerli risk faktörlerinden birisidir.

Bilhassa kreşe yahut anaokuluna yeni başlamış çocuklarda enfeksiyon sıklığında artış olduğu çok uygun bilinmektedir. Bu çocuklarda tekrarlayan viral üst teneffüs yolu enfeksiyonları teneffüs yolu çok hassaslığını ortaya çıkarmakta olup, bu durum öksürüklerin sık tekrarlamasına, gece öksürüklerine ve bazen de göğüste hırıltıya neden olabilmektedir. Hatta bu çocukların bir kısmında tekrarlayan bronşitler görülmekte olup, bu durum astıma kadar da ilerleyebilmektedir.

Tekrar bu çocuklarda viral üst teneffüs yolu enfeksiyonlarının komplikasyonları (sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit yahut zatürre gibi) gelişebilmektedir.
Okul öncesi çocuklarda öteki çocuklardan farklı olarak 6 adet astım çeşidi vardır. Bunların bir kısmı vakit içinde düzelirken, bir kısmı ise gerçek astım olup bulgular ileriki yaşlarda da devam etmektedir. Bu çocukların bir kısmı allerjik olup, bir kısmı ise allerjik değildir. Bu hastaların hepsinde tekrarlayan bronşitler, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sık tekrarlayan yahut düzelmeyen öksürük ve hışıltı üzere benzeri şikayetler görülmekte olup, bu durumların birbirinden ayrılabilmesi yalnızca çocuk allerji uzmanları tarafından yapılabilmektedir. Ayrıyeten astımın birtakım tipleri yalnızca tekrarlayan öksürük atakları ile gidebilmekte, bronşlarda daralma yapmamakta ve bu durum teşhisin geç konmasına ve yanlış ve gereksiz ilaçların kullanımına neden olabilmektedir. Unutmayınız! Tüm dünyada teşhis konmuş, tedavisi başlanarak izlem altına alınmış astımlı çocuk sayısından çok daha fazla çocuk teşhis konamadan yıllarca gereksiz ve bazen yanlış ilaçlar kullanmak zorunda kalmaktadır. Gerçek ayırıcı teşhis yapılamaz ve yanlışsız teşhis konamazsa, çok ve gereksiz antibiyotik kullanımı, hastalığın kronikleşmesi ve komplikasyonların oluşması üzere istenmeyen durumlar gelişebilir. Çocuklarda kronik öksürüğün yahut sık tekrarlayan öksürüklerin çok sayıda nedeni bulunmaktadır. Pratik hayatta çok sık olarak karşılaşılan ve ne yazık ki teşhis ve ayırıcı teşhisleri tam olarak yapılamayan ve birbirleri ile çok sık karışan bunlar ortasında;

1. Allerjik hastalıklar

2. Kalıcı yahut süreksiz astım varyantları (çeşitleri)

3. Öksürükle giden astım

4. Kreşe yahut yuvaya bağlı reaktif hava yolu hastalığı

5. Meskende okula giden bir kardeşinin olması (eve sık enfeksiyon taşınmasına neden olarak)

6. Güzel tedavi edilmemiş sinüzitler, kronik sinüzit, akut tekrarlayan sinüzit

7. Gastroözefageal reflü hastalığı

8. Süreksiz yahut hafif immün sistem bozuklukları, sayılabilir.

Daha az olarak, üst ve alt hava yolunun konjenital anormallikleri, kimi genetik akciğer hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları ve konjenital immün yetmezlikler neden olabilir. Anne ve babalar tarafında çocuklarında aşağıdaki durumların olup olmadığının kesinlikle dikkatli bir biçimde gözlemlenmesi gerekmektedir;

1. Enfeksiyonlar ve öksürük sık tekrarlıyorsa

2. Öksürük bir türlü tam olarak düzelmiyorsa

3. Çocuğunuz sık antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorsa

4. Burun akıntısı bir türlü tam olarak düzelmiyorsa

5. Öksürükler 10 günden uzun sürüyorsa

6. Hastalık sırasında çocuğunuz gece uykuda öksürüyor yahut öksürerek uykudan uyanıyorsa

7. Hasta olduğunda göğsünde hırıltı yahut hışıltı duyuluyorsa

8. Hareketle yahut eforla öksürük artıyorsa

10. Hekim tarafından bronşit yahut bronşiyolit tanısı konmuşsa

11. Annede, babada ve kardeşinde allerji yahut astım varsa

12. Çocuğunuza daha evvel kortizonlu ilaç yahut nefes yolu ile kullanılan ilaçlar (ventolin) verilmişse

13. Tekrarlayan öksürükler köpek havlaması biçimindeyse yahut çocuğunuz sık larenjit oluyorsa.

14. Çocuğunuzda ağız kokusu, karın ağrısı, şişkinlik yahut geğirme sık oluyorsa

15. Çocuğunuzun beraberinde atopik (allerjik) egzeması varsa

16. Çocuğunuz başka çocuklarda daha fazla terliyorsa

Çocuğunuzun kesinlikle bu husus ile ilgilenen bir çocuk allerji uzmanı tarafından detaylı bir şekildedeğerlendirilmeli ve gerekirse allerji testleri ve bağışıklık testleri yapılarak gerçek teşhisin konması,uygun ilaçların verilerek ileride gelişebilecek istenmeyen durumların önlenmesi, gereksiz
antibiyotik tedavisinin önlenmesi ve böylelikle hem çocuk, hem de ailenin hayat kalitesininartırılması sağlanmalıdır.Yine bu çocuklarda gerçek teşhis konduktan sonra gözetici kimi ilaçlar verilerek;

1. Bağışıklık sistemi güçlendirilebilir

2. Enfeksiyonların sık tekrarlaması engellenebilir

3. Hava yollarındaki çok hassaslık düzeltilebilir

4. Enfeksiyonlar sırasında bulguların göğüse inmesi ve böylelikle bronşit atakları önlenebilir

5. Tabi ki istenmeyen durumların ve tahminen de astımın gelişimi önlenebilir.

Sonuç olarak; uzamış ve sık tekrarlayan öksürükleri olan çocuklarda bu durumun önemsenmesi, çocukların kimilerinde bu durum olabilir diyerek geçiştirilmemeli, ve bir çocuk allerji uzmanından yardım alarak çocuğun ve ailenin olağan hayat kalitesinin tekrar tertibe sokulması sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın