Covid-19 ve prematüre bebek

Bilindiği üzere gebeliğin 37 haftasından evvel doğan bebekler prematüre bebek olarak tanımlanmaktadır.

Hamilelerde COVİD-19 enfeksiyonu iki halde görülür.

Semptomatik (belirtili) seyreden COVİD-19 enfeksiyonu

Asemptomatik ( belirtisiz) seyreden COVİD-19 enfeksiyonu

COVİD -19 enfeksiyonu asemptomatik hamilelerde hafif seyretmekte ve bebeklerde gelişen komplikasyonlar daha az görülmektedir.

Hamileler COVİD-19 enfeksiyonunda risk kümesi oluşturmaktadır.

COVİD-19 enfeksiyonu hamilelerde önemli seyretmektedir. Bu annelerde bağışıklık sistemi etkilenmekte ve birtakım komplikasyonlar oluşmaktadır.

COVİD-19 geçiren annelerde tablo enfeksiyonun geçirildiği periyoda nazaran değişmektedir.

Gebeliğin birinci altı ayında COVİD-19 geçirenler de komplikasyonların az görülmesine rağmen , gebeliğin son üç ayında enfeksiyon geçirenlerde önemli sorunlar görülebilmektedir.

Gebelikte COVİD-19 geçiren annelerin bebeklerinde görülen komplikasyonlar

Meyyit doğum

Düşük

Prematüre bebek olarak özetlenebilir.

Bu komplikasyonlar içinde en sık görüleni prematüre bebektir.

Gebelikte COVİD-19 enfeksiyonu geçiren annelerin prematüre bebek doğum oranı , olağan popülasyondaki prematüre bebek oranına nazaran %25 daha fazladır.

COVİD -19 enfeksiyonunu asemptomatik geçiren annelerde ise bu oran daha düşüktür. (%8)

COVİD-19 virüsü organlarda önemli harabiyete neden olmaktadır. Etkilenen en önemli organlar

Akciğer

Böbrek

Ve karaciğer dir.

Hamilelerde ise bu tesirlerinin yanı sıra plasentada iltahabi değişikler ve plasentada beslenme bozukluğu (infarkat) yol açar.

Gebelikte plasentada bu değişikliklerin olması anne ve bebek için önemli meseleler doğurur.

Anneden bebeğe COVİD-19 virüsünün direk geçişi tartışmalıdır.

COVİD-19 enfeksiyonun önemli geçiren annelerin bebeklerinin prematüre olması yanı sıra bu bebeklerde

Teneffüs yetmezliği

Yenidoğan pnömonisi

Mekonyum aspirasyonuda görülmektedir.

Prematüre bebek bekleyen COVİD-19 ‘lu annelere yaklaşım konservatif olmaktadır. Annelere antiviral tedavi ve kortikosteroid tedavisinin uygulanması tesirli olmamıştır.

COVİD-19 geçiren annelerin prematüre bebekleri yakından takip edilmektedir. Teneffüs takviyesi yanı sıra üst seviye izolasyon önlemleri uygulanmalıdır.

Bu bebeklerin gerekli izolasyon kurallarında anne sütü ile beslenmesi değerlidir.

Annelerin doğumdan evvel aşılanmasının kıymeti ise tartışılmaz.

Bir cevap yazın